of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-551
Dinlerde Misyonerlik Faaliyetleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Nasuh GÜNAY, Dr. Öğr. Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Azize UYGUN, Dr. Öğr. Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Ofis Yeri
144
E-Posta
nasuhgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Her zaman
İş Telefonu
02462110303
Dersin Amacı
Dinlerin misyon çalışmalarını kavrama bilgisi becerisini kazanma
Dersin İçeriği
Misyonla ilgili temel kavramlar, Çeşitli dinlerde misyon çalışmaları, dogu dinlerinde misyon, Hıristiyan misyonerliğinin tarihi, metotları, günümüzde misyon, İslam dininde tebliğ çalışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Misyon ile ilgili temel kavramları kavrar.
DK2
Farklı Dinlerin misyonun çalışmalarının analizini yapabilir.
DK3
Misyon çalışmalarının genel özelliklerinin analiz edebilir.
DK4
Dinlerde Misyonun önemi ve değerini analiz edebilir.
DK5
Dinlerin Misyon metot ve stratejilerini kavrar.
DK6
Dinlerin teorik ve uygulama alanlarının tahlilini yapar.