of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-555
İslam'da Siyaset Felsefesi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
haticetoksoz@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 211 0307
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İslam felsefesinde siyaset ile ilgili ortaya konulan düşünceleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, İslam felsefesinde siyaset ile ilgili görüşler ortaya koyan Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve İbn Haldun'un düşüncesini içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI