of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-560
Günümüz Fıkıh Problemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Adnan KOŞUM
3-Ünal YERLİKAYA
Dersin Yardımcıları
7-Yıldız DEMİR
7-Ahmet Muhammet PEŞE
7-Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Fıkıhta değişmeye açık ve kapalı olan hükümleri ayırt edebilmek, Günümüz fıkıh problemlerinin klasik fıkıhtaki nevâzil geleneği ile
ilişkisini kurabilmek, Günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde dikkate alınması gereken
temel esas ve ilkelerin neler olduğunu göstermek,
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Fıkıh ilminin din ile hayatı buluşturmada nasıl aracı bir rol üstlendiğini açıklayabilecek,
DK2
Günümüz fıkıh problemlerinin klasik fıkıhtaki nevâzil geleneği ile ilişkisini kurabilecek,