of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-561
İslam Hukukuna Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Adnan Koşum, Doç. Dr. Ünal Yerlikaya, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Atan
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İslam hukukunun özelliklerini ortaya koymak
Dersin İçeriği
İslam hukukunun tanımlanması, özellikleri, fıkıh mezhepleri, temel kavramlar
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersi alan öğrenci İslam hukuku hakkında genel bilgi sahibi olur.
DK2
Dersi alan öğrenci İslam hukukunun diğer hukuk sistemleri arasındaki yerini tespit eder.
DK3
İslam hukukunun özellikleri ortaya konulur.
DK4
İslam hukuku ile ilgili temel kavramlar öğrenilir.
DK5
Fıkıh tarihi hakkında bilgi sahibi olunur. Fıkhın günümüz hukuk sistemlerine etkisi ortaya konulur.
DK6
Fıkhın kendine özgü yapısı incelenir.