of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-569
Mukayeseli İslam Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Prof. Dr. Adnan KOŞUM
2-Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA
3-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet PEŞE
4.Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İslam Fıkıh mezhepleri arasında görülen farklılıkların sebeplerini ortaya koymak,

Dersin İçeriği
Mukayeseli İslam hukuk düşüncesinin doğuşu ve gelişimi, mukayeseli hukuk ve ilm-i hilaf kavramlarının incelenmesi, mezhepler arasındaki ihtilaflara dair örnekler
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersi alan öğrenci, hilaf ilminin tanımı, mahiyeti, doğuşu, gelişimi, metodu ve İslam hukuk düşüncesindeki yerini kavrar.
DK2
Dersi alan öğrenci İbadet türleri ile niyet arasında ne tür bir ilişki bulunduğunu ve İslam fıkıh ekolleri arasında bu hususta hangi yaklaşım farklılıklarının açığa çıktığını gerekçeleriyle birlikte kavrar.
DK3
Dersi alan öğrenci, İslam hukuk ekollerinin kadınların imamlığının meşruiyeti konusunda ortaya koydukları yaklaşım farklılıklarını gerekçeleriyle birlikte kavrar.
DK4
Dersi alan öğrenci, namazların birleştirilmesi meselesini düzenleyen nassların ve uygulama örneklerinin İslam fıkıh ekolleri tarafından nasıl anlaşıldığını ve hangi tür sonuçlara ulaşıldığını gerekçeleriyle birlikte kavrar.
DK5
Dersi alan öğrenci, faizin yasaklanmasına gerekçe teşkil eden unsurun neden veya nelerden ibaret bulunduğu konusunda İslam hukuk ekolleri arasında açığa çıkan yaklaşım farklılıklarını gerekçeleriyle birlikte kavrar.
DK6
Dersi alan öğrenci, hukuki mahiyeti itibariyle kısıtlılığın ne olduğu ve hür kimsenin hukuken kısıtlanmasının mümkün olup olmadığı konusunda İslam hukuk ekolleri arasında açığa çıkan yaklaşım farklılıklarını gerekçeli olarak kavrar.
DK7
Dersi alan öğrenci, hukuki mahiyeti itibariyle menfaatin ne olduğu ve hangi durumlarda menfaatin tazmininin söz konusu olabileceği konusunda açığa çıkan yaklaşım farklılıklarını gerekçeleriyle birlikte kavrar.