of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-571
Çağdaş İslam Düşünürleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÜNLÜSOY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
XIX. Asırdan itibaren İslam dünyasında yetişen fikir adamlarından örnekler ve bunların etrafında oluşan modern İslam düşüncesinin nicelik ve niteliği ortaya koymak.
Dersin İçeriği
Muhammed Abduh, Reşid Rıza ve Takipçileri, Şah Veliyyullah Dihlevi Seyyid Ahmed Han ve düşünce dünyası, Fazlurrahman ve Modern Islam Düşüncesi. Muhammed Ikbal ve Islam Düşüncesinin Yeniden Teşekkülü. Türkiye'de Çagdaş Islam Düşüncesi ve temsilcilerinin görüşleri, Islam ülkelerinde dini ve siyasi düşüncenin gelişimi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Çağdaş İslam Akımlarıyla ilgili temel kavramları ve temel kaynakları doğru öğrenerek mesleki hayatında kullanabilme becerisi kazanır.
DK2
Dini zihniyet biçimleri ve dinin doğru anlaşılmasındaki asli ölçüleri toplumun güncel problemlerini çözmede kullanabilme yetisi kazanır.
DK3
Din-mezhep ilişkileri çerçevesinde doğru din anlayışıyla günümüzü anlam ve yorumlama yetisine sahip olur.
DK4
Çağdaş İslam Düşüncesinin gelişimi, Şah Veliyyullah, Seyyid Ahmet Han, Mevdudi, Fazlurrahman, Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Hasan El-Benna, Seyyid Kutub, Hasan Hanefi, Hasan Türabi hakkında temel bilgiler elde eder.
DK5
İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görür.

DK6
Dini farklılaşmalara mezhepler üstü yaklaşma tutumu kazanır.