of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-573
Mukayeseli Halk İnançları
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Nasuh GÜNAY
Azize UYGUN
Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları
Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Ofis Yeri
146 No
E-Posta
nasuhgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Her zaman
İş Telefonu
02462110303
Dersin Amacı
Din anlayışı ile birlikte varlığını devam ettiren popüler inançlar da denilen Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği
Mukayeseli Halk İnançları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Halk İnanç kavramları ve özelliklerini öğrenmek.
DK2
Halk inançlarının doğası ve özelliklerinin analizlerinin yapılabilmesi
DK3
Farklı kültürlerdeki halk inançlarını karşılaştırmak.
DK4
Bu inançların arasındaki fark ve benzerlikleri tespit etmek.
DK5
Bu fark ve benzerliklerin dini, sosyo-kültürel ve ekonomik arka planlarını tespit etmek.