of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-584
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti II
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Murat SARICIK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İslam Tarihi ve medeniyeti konularının anlaşılmasını sağlamak ve konular hakkında analiz kabiliyeti kazandırmak,
Dersin İçeriği
Türklerin Araplarla ilk tanışmaları, cahiliye şiirlilerinde ve Hz. Peygamber'in açıklamalarında Türkler ve özellikleri, Dört halife, Emeviler, Abbasiler Selçuklular dönemlilerinde Türkler, Müslüman Türklerin Haçlı seferleri sırasında oynağı rol ve misyonları, Osmanlılara karşı düzenlenen Haçlı seferleri, Osmanlı tarihi hakkında Osmanlı tarih metinleri okuma ve yorumlama, Osmanlı idaresinde geçen İslam Tarihi asırları, Osmanlının gerileme sebepleri, ve İslam dünyasının parçalanması Batı sömürgeciliği, milliyetçilik, Irkçılık ve küçük devletler dönemi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
- Cahiliye şiirinde ve Hz. Muhammed'in açıklamalarında Türkler,
DK5
- Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerindeTürkler,
DK3
- Müslüman türkler ve Haçlı seferler, Osmanlı tarih metinleri okuma ve yorumları,
DK4
- Osmanlı idaresinde geçen İslam tarihi zamanları, gerileme ve parçlanma
DK
- Batı sömürgeciliği, ırkçılık ve milliyetçilik konularnda bilgilenme ve tahlil kabiliyetikazanma.