of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-587
Türk Modernleşmesi ve Din
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
155 Nolu Ofis
E-Posta
kemaleddin@yahoo.com
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 14:00-16:00
İş Telefonu
2110291
Dersin Amacı
Modernleşme ile ilgili kavram ve teoriler hakkında bilgi vermek. Modernleşmenin Batıdaki tarihi sürecini ve dönüm noktalarını açıklamak. Osmanlıdan günümüze Türk modernleşmesinin içeriği, aşamaları ve dinamiklerini yorumlamak.
Dersin İçeriği
Modernleşme ile ilgili kavram ve teoriler; modernleşmenin parametreleri; Batı dünyasının modernleşme tarihi; Osmanlı dönemi modernleşme hareketleri: Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük; Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Din kurumunun tanımını öğrenir.
DK2
Devlet kurumunun tanımını öğrenir.
DK3
Din ve devlet ilişkilerinin önemini öğrenir.
DK4
Modernleşmenin parametrelerini kavrar.
DK5
Batı dünyasında modernleşmenin tarihi aşamalarını kavrar.