of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-589
Belagat'ül-Luğati'l-Arabiyye I (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Prof. Dr. Nevin Karabela
2-Prof. Dr. Nejdet Gürkan
3-Prof.Dr. Ramazan Kazan
4- Prof.Dr. Hasan SOYUPEK
4-Okt. Adnan Fakak
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi
E-Posta
ramazankazan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Perşembe, 14 00-17 00
İş Telefonu
02462110252
Dersin Amacı
Arap Edebiyatının temel ilkelerini ve kısımlarını tanıtıp bunların Kur'an ve hadislerin doğru anlaşılmasına katkı sağlamak
Dersin İçeriği
Ders iki ana bölümden oluşur. A- Fesahat B- Meani
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Belağatın sözlük ve terim manalarını anlar.
Belağatın önemini ve faydalarını kavrar.
Belağat ilmine dair klasik ve modern kaynakları öğrenir.
DK2
Belağatın kısımlarını sıralar.
Meani, Beyan ve Bedi terimlerinin sözlük ve terim manalarını öğrenir.
Meani, Beyan ve Bedi ilimlerinin kapsam ve hedeflerini inceler ve öğrenir.
DK3
Fesahatın sözlük ve terim manalarını tanımlar.
Fesahatın kısımlarını öğrenir.
Fesahat hakkında örnekleri inceler.
DK4
Meani ilmini terim olarak inceler.
Meani ilminin konularını öğrenir.
Cümledeki İsnad, Müsned, Müsnedü İleyh unsurlarını tanımlar.
İsnad, Müsned, Müsnedü İleyh unsurlarını örnekler ile çözümler.
DK5
Haber cümlesini ayırt etmesini öğrenir.
Haber cümlesinin çeşitlerini inceler.
Tekid hakkında genel bilgiye sahip olur.
Cümleyi tekit etmek için kullanılan genel lafızları öğrenir.
DK6
İnşa cümlesini ayırt etmesini öğrenir.
İnşa cümlesinin çeşitlerini inceler.
Emir ve nehiy cümlelerinin hedeflerini öğrenir.
DK7
İstifham cümlelerini edatları ile ayırt eder.
İStifham çeşitlerini ve amaçlarını öğrenir.
temenni edatlarını ve cümlelerini ayırt eder.
Temenni cümlelerinin gayelerini tanımlar.
DK8
İnşa cümlesini diğerlerinden ayırt eder.
İnşa sanatının kısımlarını ve çeşitlerini öğrenir.
Nida ve haber cümlesinin inşa anlamı ifade ettiği yerlerini öğrenir.
DK9
Kasr üslubu hakkında genel bilgi edinir.
Kasr üslubunun çeşitlerini anlar.
kasr üslubunun edatlarını ve nasıl kasr yapıldığını öğrenir.
DK10
Fasl üslubu hakkında genel bilgi edinir.
Fasl üslubunun çeşitlerini anlar.
Fasl üslubunun edatlarını ve nasıl fasl yapıldığını öğrenir.
Fasl üslubunu örneklerle inceler