of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-591
Paleografi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi 244 Nolu Oda
E-Posta
sadikakdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma 09.00-11.00
İş Telefonu
02462110262
Dersin Amacı
Osmanlı arşiv belgelerini ve yazmaları okumayı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Osmanlı arşiv belgelerinin ve yazmalarının şekil ve muhteva özellikleri tanımak ve okumak.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Paleografya kavramı ve Dünya'da ve Türkiye'deki Paleografya Çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Arap Yazısının Doğuşu ve altı yazı stili olan Aklâm-ı Sitte, Osmanlı yazı çeşitlerini tanır, bu yazı çeşitlerinin özelliklerini örnekler eşliğinde öğrenir.
DK3
Sülüs, Nesih, Tevkii, Rik'a, Muhakkak, Reyhani hatları hakkında bilgi sahibi olur ve örnek okumalar yapabilecek seviyeye gelir.
DK4
Siyakat yazısı ve Divan Rakamlarını tanır.
DK5
Osmanlıca belge çeşitleri (Tezkire, irade ve arz-ı hâl örnekleri) ile ilgili metinleri okuma yetisi kazanır.
DK6
Hatt-ı Hümâyun, Vakfiye, tuğra gibi metin okumaları yapar, belgelerde kullanılan kelime ve kavramların Osmanlı ıstılâhındaki karşılıkları hakkında bilgi sahibi olur.