of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-600
Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İslam ve Avrupa medeniyetinin ortaçağdan modern zamanlara tarihsel karşılaşmaları, bunların kültürel, siyasal, ekonomik görünümleri, Tanrı-âlem-insan ve varlık-bilgi-değer alanlarında İslam ve Batı entelektüel geleneklerinin analitik mukayesesi.
Dersin İçeriği
İslam ve Batı düşüncelerinin temel karakteri nedir? Bu iki düşüncenin tarihsel temelleri nelerdir? Ontoloji, metafizik, Tanrı, din, epistemoloji, bilim, ahlak, sanat, gelenek, eğitim, hukuk ve siyaset bakımından bu iki düşüncenin karşılaştırılması. İleri gelen düşünürlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi ve mukayese edilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İki medeniyetin düşünce dünyalarını verimli bir diyaloğun imkanı olarak değerlendirebilir
DK10
İslam ve Batı düşüncesini küresel etkileşimler ışığında yeniden yorumlayabilir
DK3
İki medeniyetin düşünce dünyalarını mukayeseli olarak benzer ve farklı yönleriyle analiz edebilir
DK4
Açık seçik bir entellektüel gelenek kavramına ulaşır
DK
İslam ve Batı medeniyetlerinin düşünsel serüvenleri hakkında temel bilgi sahibi olur
DK
İki Medeniyetin Düşünce Dünyalarını Verimli Bir Diyalogun İmkanı Olarak Değerlendirebilir
DK
İslam ve Batı Düşüncesini Küresel Etkileşimler Işığında Yeniden Yorumlayabilir
DK
İki Medeniyetin Düşünce Dünyalarını Mukayeseli Olarak Benzer ve Farklı Yönleriyle Analiz Edebilir
DK
Açık-Seçik Bir Entelektüel Gelenek Kavramına Ulaşır
DK
İslam ve Batı Medeniyetlerinin Düşünsel Serüveni Hakkında Temel Bilgi Sahibi Olur