of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-603
Semavi Hukuk Sistemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Doç.Dr. Ünal YERLİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet M. PEŞE
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş.Gör. Serap N. ÇAM
Ofis Yeri
335,336,330
E-Posta
adnankosum@sdu.edu.tr
unalyerlikaya@sdu.edu.tr
ahmetpese@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15.00 -17.00
İş Telefonu
211 0229, 211 0230, 211 0234
Dersin Amacı
Semavî dinlerin, hukuk sistemlerinin şekillenmesindeki etkisini incelemek, konuyla ilgili kaynak ve yöntem bilgisi oluşturmak
Dersin İçeriği
Semavi hukuk kavramı, Yahudi hukuku, Hıristiyan hukuku, Nuh kanunları, İdris'in sahifeleri, Konsiller tarihi, Kilise hukuku
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersi alan, semavî hukuk ile neyin kastedildiği ve bunun kapsamını kavrar, Nübüvvet geleneği ve şeriatler hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Dersi alan öğrenci, şeriat kavramının kapsamını kavrar. Şeriati geniş ve dar anlamda tanımlayıp, iki tanım arasındaki farkı izah edebilir.
DK3
Dersi alan öğrenci,İdris Sahifeleri ve Nuh Kanunları'nın içeriği hakkında bilgi sahibi olur. Sonraki hukuk sistemleri ile benzeşen ve ayrışan yönleri tespit edebilir.
DK4
Dersi alan öğrenci, Yahudi hukukunun gelişim ve kurumsallaşma aşamalarını kavrar; Yahudi hukukunun ana kaynakları ve bunların konu içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Dersi alan öğrenci, Yahudi aile hukukuyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapıp, İslam aile hukuku ile mukayese edebilir.
DK6
Dersi alan öğrenci, Yahudi ceza ve yargılama hukuku hakkında değerlendirme yapıp, İslam ceza ve yargılama hukuku ile benzeşen ya da ayrışan yönlerini tespit edebilir.
DK7
Dersi alan öğrenci, Hıristiyan hukukunun gelişim ve kurumsallaşma aşamalarını kavrar; Konsillerin, Hıristiyan hukuk tarihine etkisi hakkında değerlendirme yapabilir.
DK8
Dersi alan öğrenci, semavî hukuk sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar. Önceki semavî hukuk sistemlerinin İslam hukuk sistematiğine etkisi olup olmadığını analiz edebilir.