of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-611
Metinlerle Ahlak Felsefesi (Arapça)
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Ayşe Sıdıka OKTAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Klasik İslam Ahlak Felsefesi metinlerini okuma, anlama, yorumlama ve eleştirme becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İslam ahlak düşüncesine ait geleneksel tartışma konularını güncel anlamlarıyla değerlendirebilir
DK5
İslam ahlak felsefesinin genel konu ve problemleri hakkında özgün ve yaratıcı felsefî yaklaşımlar geliştirip özgün araştırma metinleri üretebilir
DK3
İslam ahlak felsefesine dair problemler hakkındaki modern araştırmaları eleştirel biçimde analiz edip tartışabilir
DK4
İslam ahlak felsefesinin temel klasiklerine başvurma ve onları yorumlama hususunda yeteneklerini geliştirir
DK
İslam ahlak felsefesinin klasik metinlerinin genel kavramsal şeması hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur