of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-619
Kelam Metodolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Musa Koçar
Prof. Dr. Galip Türcan
Prof. Dr. Hasan Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Emre KÖKSAL
Ofis Yeri
327
E-Posta
musakocar@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
13:00-15:00
İş Telefonu
0236
Dersin Amacı
Ders konuları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Kelam Metodolojisi: Kelâm ilminin kaynakları, İnancın belirlenmesindeki tavırlar, Dinî ve felsefî metot, Delillendirme yöntemleri, Aklın hükümleri, Varlık ve varlığın sorunları, Bilgi ve değeri, Kelâm ilminde bilginin kaynakları, Kelâmi kavramlar
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Allah'ın Varlığının Delillerini kavrar.
DK2
Allah'ın İsimlerini tanır.
DK3
Allah'ın Sıfatlarını tanır.
DK4
Kader ve Kazaya İman bahsini kavrar.
DK5
İnsanın Fiillerinin sınırlarını kavrar.
DK6
Nübüvvet Bahislerini kavrar.
DK7
Kitaplara, Meleklere ve Ahirete İman konularını kavrar.