of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-621
Hadis Kaynaklarına Ulaşma Yöntemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Talat Sakallı
Dersin Yardımcıları
--
Ofis Yeri
İlahiyat Fakültesi Derslikleri
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
Programına uygun saatler
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Hadisleri temel kaynaklarından yerlerini tespit ederek hadisin sened ve kaynağına göre sıhhatini belirlemek.
Dersin İçeriği
Hadis Temel kayanakları; müsnedler, sünenler, câmîler, musannefler, belirli konulara tahsis edilmiş hadis metin kitapları.
Tabakat ve Rical ile ilgili eserler.
Hadis fihristleri ve Şamile gibi hadis internet sitelerinin kullanımı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Hadis metinlerini içeren temel kaynakları tanır.
DK2
Seçki hadisleri ihtiva eden eserleri tanır.
DK3
Hadis ravilerini içeren eserleri tanır ve seçebilir.
DK4
Kaynağına göre hadislerin sıhhatini tespit etme yeteneği kazanır.
DK5
Konusundan hareketle hadislerin kaynağına ulaşma yöntemini öğrenir.
DK6
İnternet ve dijital vasıtalarla hadislerin kaynağına ulaşma yöntemini kavrar.