of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-623
Felsefe Tarihi Metinleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Nejdet DURAK
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
176
E-Posta
nejdetdurak@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
mesai saatleri içerisinde
İş Telefonu
0246 2110277
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin farklı felsefi metinler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Felsefe Tarihinden seçme metinler üzerinden bir eserinin tamamı veya bir bölümünün okunup çözümlenmesi. Bu derste, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi dersinde ele alınan filozoflardan bazıları seçilerek bu kişilerin eserlerinden bir tanesi veya bölümü tamamıyla okunuyor. Ayrıca Osmanlının son döneminden fikir akımlarına mensup düşünürlerin eserleri ve görüşleri metinler üzerinden inceleniyor. Bu derste, ele alınan filozoflar ve eserleri dönem boyunca ayrıntılı bir biçimde analiz ediliyor. Burada amaç, filozofun eserinde ifade bulan düşünce yolunu ve macerasını başından sonuna kadar izlemek, anlamak ve üzerine eleştiri, yorum getirmektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Belli başlı filozoflara ait orijinal metinler üzerinden okuma ve analiz etme becerisi kazandırma.
DK2
Öğrencileri kavramsal analiz yolu ile bilgi ya da belirli bir felsefi konu hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için hazırlamak.
DK3
Öğrenci; kavramlar, bağlam ve argüman yoluyla felsefe tarihinin metinlerini nasıl anlayacağına dair bilgi edinir.
DK4
Öğrenci, belli başlı filozoflar tarafından metinlerinde sunulan farklı delillendirmeleri gözden geçirir, sunar, yorumlar ve değerlendirir.
DK5
Öğrenci, metinlerde tartışılan felsefi kavramları ve düşünceleri güncel meselelere uygular.
DK6
Öğrenci, felsefi problemlerin farklı insanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanabileceği ve yorumlanabileceğini anlama becerisini kazanır.
DK7
Öğrenci, metinlerde söz edilen temel felsefi problemler hakkında kısa ve öz açıklamalar getirebilir ve argüman yazabilir.