of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-627
İslam Tarihi Metinleri ( Osmanlıca)
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İlahiyat Fakültesi
E-Posta
sadikademir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:00-17:00
İş Telefonu
0246 211 02 62
Dersin Amacı
Hz. Peygamberin hayatı, ilk dönem İslam Tarihi ve çeşitli dönemler İslam Devletlerinin tarihini Osmanlıca olarak yazılmış eserlerden öğrenmek.
Dersin İçeriği
Hz. Peygamberin hayatı, Raşid halifeler, Emevi ve Abbasi Devletleri, Diğer Türk İslam Devletleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Osmanlı döneminde yazılmış Siyer, İslam Tarihi ve benzeri kitaplar hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Osmanlıca olarak yazılmış eserlerden Hz. Peygamberin doğumu, çocukluğu, gençliği ve peygamberlik öncesi dönemine dair okumalar gerçekleştirir.
DK3
Hz. Muhammed'e peygamberlik görevinin verilişi, Mekke'den Medine'ye hicret, Medine Dönemi, Hz. Peygamberin vefatı ve kişilik özelliklerine dair metin okumaları yapar.
DK4
Dört Büyük Halife Dönemi ve Emeviler Dönemi ile ilgili metin okumaları yapar.
DK5
Abbasiler ve Endülüs Emevileri Dönemi ile ilgili metin okumaları yapar.
DK6
İlk Türk İslam Devletleri, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Dönemi ile ilgili metin okumaları yapma yetisi kazanır.