of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-631
Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof Dr Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
269
E-Posta
saadettinozdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
15.00-16.00
İş Telefonu
0172
Dersin Amacı
Araştırma ve bilgi toplama yolu ile bir konuda rapor yazabilme yeteneğinin geliştirilmesiAraştırma ve bilgi toplama yolu ile bir konuda rapor yazabilme yeteneğinin geliştirilmesiAraştırma ve bilgi toplama yolu ile bir konuda rapor yazabilme yeteneğinin geliştirilmesiAraştırma ve bilgi toplama yolu ile bir konuda rapor yazabilme yeteneğinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi
ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının
genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim;
araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma
desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve
güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun
araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
50
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olur.

DK2
Araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama) hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Verilerin analizi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
DK4
Araştırma modelleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Nicel ve nitel araştırma desenleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK6
Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlikleri hakkında bilgi sahibi olur.