of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ILA-632
İslam Ahlak Felsefesi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Salih Aydın
Doç. Dr. Hatice Toksöz
Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
174
E-Posta
salihaydin@sdu.edu.tr
ayseoktay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 14:00-16:00
İş Telefonu
02462110174
Dersin Amacı
Etik problemler ve değerler felsefesi ve İslam ahlakı üzerinde çalışmalarda bulunmak
Dersin İçeriği
Ahlak Felsefesinin konusunu, alanını, yöntemini, temel kavramlarını, literatürünü tanıtılarak, başlangıcından günümüze ahlak felsefesinin serüveni hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Ahlâkın insan hayatındaki yeri ve önemi; ahlak kavramının felsefî analizi; ahlâkın din, hukuk, siyaset, iktisat gibi diğer disiplinler ile olan ilişkisi; ahlaki kavram, değer, ilke ve kuralların açıklanması, Ahlaki yaptırım, yükümlülük ve sorumluluğun tanımlanması, temellendirilmesi; ahlak felsefesinin genel felsefe içindeki yeri, ahlak teorilerinin değerlendirilmesi, sosyal ahlak konularının analizi. Ahlâkın insan ve toplum için yeri ve önemini kavratmak; ahlakî kavram, değer, ilke ve kurallar konusunda felsefî bir bakış açısı kazandırmak; felsefe tarihinde ortaya çıkmış ahlak teorilerini analitik bir yaklaşımla değerlendirebilmek yetisini kazandırır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Ahlak Felsefesinin konusunu, alanını, yöntemini, temel kavramlarını, literatürünü tanıtma, İslam Ahlak Felsefesi ile ilgili temel kavramları, İslam felsefesinde ahlak teorileri, Dini ve Felsefi ahlak öğretileri, Etik ve moral kavramlarını öğrenir.
DK2
Başlangıcından günümüze ahlak felsefesinin serüveni hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemlerini kavrar.
DK3
Ahlak Teorilerini oluşturan temel unsurlar ve bunların anlam ve işlevlerini kavrar.
DK4
İslam Filozoflarının ahlak telakkileri, çağımız açısından geçerli İslam ahlak teorileri, konuyla ilgili seçilmiş bazı metinler hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Ahlak felsefesinin temel sorunlarını gerektiği şekilde kavrama ve bu sorunları değişik felsefi açılardan irdeleyebilme ve gerekli kaynakları tanıma ve anlama yeteneği kazandırır.