of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/4/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-635
Eğitim Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
269
E-Posta
saadettinozdemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
16.00-17.00
İş Telefonu
0172
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk'lerin eğitim tarihini, eğitimle ilgili kurumlarını, önde gelen Türk eğitimcileri, eğitim tarihindeki dönüm noktalarını öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman
Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde
eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası
dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme
hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin
yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim;
millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin
temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21.
yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
30
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eğitim tarihi kavramları, derse giriş.
DK2
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşayış biçimi ve eğitimleri
DK3
Selçuklular ve Anadolu Beylikleri’nde eğitim.
DK4
Osmanlılarda eğitimini idari teşkilatlanması, Vakıfların Türk eğitim tarihindeki yeri, Matbaanın Türk eğitim tarihindeki önemi, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi.
DK5
Tanzimat döneminde eğitim, Meşrutiyet ve Mutlakiyet dönemlerindeki eğitim.
DK6
Satı Bey, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Türk eğitim tarihindeki yeri.
DK7
Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi.