of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/5/2021
Bölüm
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık)
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
İEG-641
Öğretmenlik Meslek Etiği
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Prof.Dr. Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
173-176
E-Posta
ayseoktay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
02462110280
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve güvenirliliği için mesleğin uygulanması sırasında uyulması gereken ahlaki davranış kuralları ile bu kurallar ve davranışların arkasında yatan ilkeler, değerlerin bilinmesi, belirlenmesi, ve nasıl davranış haline getirilebileceğinin öğrenilmesi, bir eylem biçimi olarak kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretmenlik mesleğini yaparken gereken kurallar, değerler, ilkelerin neler olduğu ortaya konacak ve bu ilke, değer ve kurallara niçin ve nasıl uyulması gerektiği açıklanacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI