of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP151
Ders Kurulu I
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Nurten ÖZÇELİK
Prof. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
Doç.Dr. Kanat GÜLLE
Doç. Dr. Ömer ÇELİK
Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU
Dr.Öğr.Üyesi F.Burcu ŞİRİN
Dr.Öğr.Üyesi Dilek ULUSOY KARATOPUK
Doç. Dr. Dilek BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi İlkay ARMAĞAN
Dr Öğr. Üyesi Başak GÖKÇE
Dr. Fuat İNCE Öğr.Gör. İbrahim ONARAN
Arş. Gör. Dr. Murat SEVİMLİ
Arş. Gör. Dr.Halil İbrahim BÜYÜKBAYRAM
Arş.Gör.Meltem ÖZGÖÇMEN
Arş.Gör.Dr.Berrin ÖZDİL
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Murat SEVİMLİ
Arş. Gör. Dr.Halil İbrahim BÜYÜKBAYRAM
Arş.Gör.Meltem ÖZGÖÇMEN
Arş.Gör.Dr.Berrin ÖZDİL
Dersin Amacı
• Hücre kavramını, hücrenin bölümlerini, organelleri ve hücre iskeletini bilir.
• Plazma membranının yapısını ve membrandan madde transportunu bilir.
• Hücreler arası bağlantıları, sinyal iletimini, hücre döngüsünü kavrar.
Dersin Hedefleri
• Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklar.
• Ökaryotik hücre zarının ve glikokaliksin yapısını ve fonksiyonel özelliklerini açıklar.
• Biyokimyasal makromolekülleri ve bu moleküllerin yapı taşlarını ve medikal önemini tanımlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Hücre membranının pasif ve aktif davranış özelliklerini, istirahat memran potansiyelinin, aksiyon potansiyelini ve sinaptik potansiyelleri tanımlar.
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
24
8
192
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
8
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
4
4
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
9
8
72
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
324
Yıliçiin Başarıya Oranı
25
Dersin Akts Kredisi
10
Finalin Başarıya Oranı
75
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
http://oys.tip.sdu.edu.tr/
Diğer Kaynaklar
Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Biyoistatistik 2012
Psikolojiye Giriş Atkinson R-2012
Lectures on medical history and medical ethics- Erdemir AD-1995
Halk Sağlığı Temel Bilgiler
Organik Kimya Hart H
Tıbbi biyoloji ders kitabı Başaran A
Temel iletişimle ilgili kavramları araştırmak
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
2