of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP152
Ders Kurulu II
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Prof Dr. Nurten ÖZÇELİK
• Prof Dr. Duru KUZUGÜDENLİOĞLU ULUSOY
• Prof Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
• Prof Dr. Sevim Süreyya ŞENGÜL
• Prof Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
• Dr.Öğr.Üyesi Dr. İnci KOLCU
• Doç Dr. Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
• Doç.Dr Duygu KUMBUL DOĞUÇ
• Doç Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
• Doç Dr. İnci Meltem ATAY
• Doç Dr. Nilgün GÜRBÜZ
• Doç.Dr Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
• Doç.Dr Dr. Ömer ÇELİK
• Dr. Öğr. Üyesi Dr. Fevziye Burcu ŞİRİN
• Dr.Öğr.Üyesi Dr. Giray KOLCU,
• Dr.Öğr.Üyesi Dr. Cennet AK,
• Dr.Öğr.Üyesi Dr. Özgür ÖNAL,
• Dr. Öğr Üyesi Faruk KILIÇ
• Dr. Öğr Üyesi Gülin ÖZDAMAR ÜNAL
• Öğr.Gör. İbrahim ONARAN
Dersin Yardımcıları
• Arş. Gör. Dr. Murat SEVİMLİ
• Arş. Gör. Dr.Halil İbrahim BÜYÜKBAYRAM
• Arş.Gör.Meltem ÖZGÖÇMEN
• Arş.Gör.Dr.Berrin ÖZDİL
Dersin Amacı
• Genetik materyalin yapısı, replikasyonu, transkripsiyonu, translasyonu ve gen ifadesi kavramlarını bilir.
• Mutasyon, mutasyon çeşitlerini, mutajenleri ve DNA tamir mekanizmasını bilir.
• Kromozomun yapısını ve organizasyonunu bilir.
• Nükleik asitlerin yapısını ve metabolizmasını bilir.
• Enzimlerin genel özelliklerini ve kinetiğini bilir.
• Proteinlerin yapısını, vitaminlerin genel özelliklerini bilir.
Dersin Hedefleri
• Enerji metabolizmasında nükleotid yapılı moleküllerin fonksiyonlarını ve sentezlerini kavrar.
• DNA yapısını oluşturan molekülleri, DNA çeşitlerini, Kodon yapısını ve genetik şifreyi tanımlar.
• Radyasyon ve Radyoaktivite kavramlarını tanımlar ve farklarını söyler. Kararlı ve kararsız çekirdek, radyonüklid ve radyoizotop terimlerini açıklar.
• DNA’nın moleküler özelliklerini ve incelenme metotlarını açıklayabilir. / Işık şiddetinden faydalanılarak yapılan ölçümleri öğrenir ve trinder metodu ile salisilat düzeyini hesap eder.
• El yıkama, eldiven giyme, bone ve maske takma, gömlek giyme becerisinin temel ilke ve basamaklarını öğrenir ve uygular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
• DNA nın kendini eşleme mekeniasını ve görevli enzimleri açıklar.
• Bilimsel çalışmanın temel kurallarını, araştırma, araştırma planlama, veri deyimlerinin anlamlarını ve araştırmanın doğruluğunu etkileyebilecek etkenleri öğrenir.
• Bilimsel yöntemin tarihsel gelişmesini, güncel tanımını, bugün kullandığı yöntemleri öğrenir ve istatistik bilimini tanımlar.
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
24
10
240
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
10
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
9
10
90
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
10
10
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
426
Yıliçiin Başarıya Oranı
25
Dersin Akts Kredisi
14
Finalin Başarıya Oranı
75
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.