of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP153
Ders Kurulu III
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Prof. Dr. Nurten ÖZÇELİK
• Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
• Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
• Prof Dr. Soner ALBAY
• Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DURSUN
• Dr. Öğr. Üyesi Yadigar KASTAMONİ
• Doç. Dr. Dilek BAYRAM
• Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU
• Öğr. Gör. İbrahim ONARAN
• Dr.Öğr. Üyesi Cennet AK
• Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL
• Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU
• Dr. Öğr. Üyesi M. İnci Başer KOLCU
Dersin Yardımcıları
• Arş. Gör. Dr. Murat SEVİMLİ
Dersin Amacı
• Hücre döngüsünün mekanizmasını, kontrolünü ve hastalıklarla ilişkisini bilir.
• Hücre bölünmesi evrelerini gözlemler ve laboratuarda uygular.
• Hücre içi ve hücrelerarası sinyal iletimi yollarını bilir ve hastalıklarla ilişklilendirir.
• Kanserin moleküler mekanizmalarını ve tedavi yaklaşımlarını bilir.
Dersin Hedefleri
• İş sağlığı ve güvenliğinin amacını ve önemini kavrar.
• Hücre döngüsünün mekanizmasını, kontrolünü ve hastalıklarla ilişkisini bilir.
• Anatominin bilimsel tanımını kavrar, tıp eğitimindeki önemini belirtir ve anatomi tarihini özetler.
• İnsan vücuduna ait oluşumları tanımlarken anatomik terminolojiyi genel hatlarıyla öğrenir.
• Mitoz bölünmenin safhalarını detaylı olarak bilir ve mikroskop altında tanıyabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Hücre ölümü çeşitlerini, farklılıklarını, mekanizmasını bilir ve hastalıklarla ilişkilendirir.
• Mitoz bölünmenin safhalarını detaylı olarak bilir ve mikroskop altında tanıyabilir.
• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü tartışır.
Dersin İçeriği

Ders programına http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10121s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
22
8
176
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
6
8
48
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
8
8
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
13
8
104
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
336
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
11
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.