of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP214
Aile Hekimliği - Beceri Uygulamalarının Görsel Materyal Haline Dönüştürülmesi
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
FUNDA YILDIRIM BAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mesleki beceri uygulamalarını video çekimi ile kalıcı hale getirmek
Dersin Hedefleri
Mesleki Beceri Uygulamalarının öğrenciler tarafından en iyi şekilde uygulanabilmesi ve SDÜ Tıp fakültesinde diğer sınıflarda gösterilmesi için materyal toplanmasını sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenme metodları gözden geçirilecek
Beceri uygulamalarının yapılabilirliği sağlanacak
Görsel sunum şekline dönüştürülecek
Dersin İçeriği
1. Hafta: Tanışma, ÖÇM hedef ve amaçları hakkında bilgilendirme. Beklentileri alma. Öğrenme nedir? Öğrenme yöntemleri nelerdir? Tıp Fakültelerindeki eğitim-öğretim yöntemlerini tartışma? SDÜ Tıp Fakültesindeki eğitim sistemi ile karşılaştırma.
2. Hafta: Mesleki Beceri uygulamaları hakkında bilgilendirme? Gerekliliği, kısıtlılıkları, hangi fakültelerde nasıl uygulandığı hakkında bilgi edinme? Mesleki beceri uygulamaları seçimi? Hangi sınıfta hangi düzeyde verilmesi gerektiği konusunda değerlendirme yapılması. Örnek uygulamaların izlenmesi. Grupların seçilmesi
3. Video çekimi hakkında bilgilendirilme, Malzemelerin Temin edilmesi (RTAUM den destek alınacak)
4. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (1.Uygulama: Hasta karşılama, Anamnez alma becerisi)
5. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (1.Uygulama: Hasta karşılama, Anamnez alma becerisi)
6. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (2. Uygulama: El yıkama teknikleri ve steril eldiven giyme)
7. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (2. Uygulama: El yıkama teknikleri ve steril eldiven giyme)
8. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi(3.Uygulama: Damar yolu açma, kan alma, serum seti hazırlama)
9. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (3.Uygulama: Damar yolu açma, kan alma, serum seti hazırlama)
10. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (4. Uygulama: Ampul şeklinde ilaç hazırlama ve im enjeksiyon)
11. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (4. Uygulama: Ampul şeklinde ilaç hazırlama ve im enjeksiyon)
12. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (5. Uygulama: Ateş, Nabız, Tansiyon ölçümü)
13. Hafta: Uygulamaların hazırlanıp videoya çekilmesi (5. Uygulama: Ateş, Nabız, Tansiyon ölçümü
14. Mesleki beceri kurulu üyeleri olan hocalara sunulması, İki gruptan en iyi videonun seçilmesi, Geri bildirimlerin alınması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,