of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP231
Halk Sağlığı-Sağlık Konularının İşlendiği Filmlerin Değerlendirilmesi
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof Dr. Ahmet Nesimi Kişioğlu
Dersin Yardımcıları
SDU Tıp Fakültesi Halk sağlığı ABD araştırma görevlileri
Dersin Amacı
Televizyon vasıtasıyla yapılan halk eğitimin etkili verimli olması için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda duyarlılık ve bilinç geliştirmek.
Dersin Hedefleri
Herbir öğrencinin Halk sağlığı ile ilgili eğitimlerde nelerin önemli olduğu pratiğini kazanması. Yaptığı eğitimin değerlendirebilmesini öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yaygın eğitim nedir, Nasıl Yapılmalıdır, nasıl değerlendirilmelidir.
Dersin İçeriği
0-1-10. hafta: Tıp Fakültesi Klinisyen Öğretim Üyelerince Yapılmış olan sağlıkla ilgili Televizyon sohbetlerinin 20 ayrı konudan rastgele seçilen 10 cd Halk sağlığı araştırma görevlileri ve Öğretim üyeleri eşliğinde seyredilecek. Bu izlem esnasında herkez notlarını tutacak ve filmin sonunda Halk sağlığı açısından bu yayının yararları tartışılacak. Halkın bilgi seviyesine daha iyi bir katkı nasıl sağlanabilirdi. O filmle her öğrenci raporunu tutacak ve bir sonraki haftaya bu raporlar tartışılacaktır. Ve öğrencilerde bir filmin izlenmesinde dikkat edilecek konularda farkındalık geliştirilmeye çalışılacak.
11 ve 12 hafta: Tüm öğrencilerin katılımıyla bu filmlerin bir bölgedeki halka gösterilerek halktaki konu ile ilgili eğitim öncesi ve sonrası bilgi seviyesindeki artış anketler vasıtasıyla ölçülecektir.
13 ve 14. Hafta: Tüm öğrencilerin katılımıyla konuların halk tarafından doğru anlaşılmışmı yanlış anlaşılanlar nelerdir. Eğitimin anlamlı katkısı olmuşmudur. İncelenerek raporlanacak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,