of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP233
Histoloji ve Embriyoloji-Preperasyon Teknikleri
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Kanat GÜLLE
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Histolojik incelemeler için parçanın alınması, takip ve boyama yöntemleri ile preparat hazırlama tekniklerini öğretme.
Dersin Hedefleri
Histolojik incelemeler için parçanın alınması, takip ve boyama yöntemleri ile preparat hazırlama tekniklerini öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Histoloji laboratuvarlarındaki donanımları tanımak
Temel solüsyon ve boyaları hazırlamayı ve kullanmayı öğrenmek
Teknik cihazları kullanma becerisini geliştirmek ve teknik işlemleri yapmak
Bir organ/doku parçasının ışık mikroskobik preparasyonunu öğrenmek
Işık mikroskobunu kullanmayı öğrenmek
Dersin İçeriği
Parçanın alınması, fiksasyon, inklüzyon,kesme, parçanın lam üzerine alınması,parçanın suya indirilmesi, boyanması, suyunun alınması, kapatılması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
2
8
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
2
4
Uygulama
1
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
0
Laboratuvar Çalışması
8
2
16
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
56
Yıliçiin Başarıya Oranı
5
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
5
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders föyü
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
1
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
1