of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP235
Kadın Hastalıkları ve Doğum-Kadın Sağlığının Belgesel Filmler İle İrdelenmesi
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mekin Sezik
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kadın ve üreme sağlığına yönelik belgesel ve/veya kurgu filmler temel alınarak bu konudaki sorunların neler olduğunu ortaya koymak ve hekimlik mesleğinin üreme sağlığı ile ilişkisi ve sorunlara yaklaşımını analiz etmek
Dersin Hedefleri
Bu modül sonunda, katılımcı tıp öğrencileri
1) Kadın hastalıkları ve doğum perspektifinden kadın üreme sağlığının hangi unsurları içerdiğini anlar.
2) Kadın sağlığına dair ülke ve dünya genelindeki sorunları, film materyali kullanarak analiz eder ve yorumlar.
3) Kadın üreme sağlığına dair sorunların çözümüne yönelik fikir geliştirir.
4) Üreme sağlığı konusunda hekimlik meslek hayatında karşılaşması muhtemel sorunlara yönelik tutum geliştirmeye başlar ve bu sorunlar ile bir hekim olarak nasıl mücadele edebileceğini anlar.
5) Belgesel veya film materyali üzerinden, mesleği ile ilgili durumları yorumlama becerisini artırır.
6) Bir konu hakkında bilimsel makale taramasının nasıl yapıldığı kavrar ve akademik veri tabanlarının temel kullanımını gerçekleştirir.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Mevcut ders için öğrenme çıktıları sisteme girilmemiştir.
Dersin İçeriği
Toplam 14 haftadan oluşan mevcut ÖÇM’nin ilk oturumu, tanışma ve ÖÇM’nin tanıtımını içermektedir. Sonraki 2 haftada kadın hastalıkları ve doğum perspektifinden kadın üreme sağlığının hangi unsurları içerdiğine dair interaktif oturumlar düzenlenecektir.

Sonraki 4 hafta ise, kadın üreme sağlığı konuları hakkındaki 4 adet belgesel veya kurgu filmin seçilerek oturumlarda izlenmesini içermektedir. Filmler sırasında kadın sağlığına dair ülke ve dünya genelindeki sorunların tartışılması planlanmıştır.

Bu aşamadan sonraki 4 haftada, analiz edilen 4 film temel alınarak, her filmde açığa çıkarılan ana sorunların çözümüne yönelik tartışmalar ve ödev şeklinde yapılandırılmış öğrenci sunumları gerçekleştirilecek; bu şekilde meslek hayatında karşılaşılması muhtemel sorunlara yönelik tutum geliştirme ve bu sorunlar ile bir hekim olarak mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenecektir. Son 3 hafta ise, konu hakkında literatür taraması ve grup çalışması şeklinde sunumların yapılarak ÖÇM programının tamamlanmasını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,