of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP240
Psikiyatri - Sinema ve Psikiyatri
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dr. Süleyman KELEŞ
Dersin Amacı
Bu modüldeki amacımız sinemanın değişik bilgiyi bilimsel sınırlara çekmeye çabalamak ve filmlerin hem normal insan davranışını anlamada hem de bozuk davranışları düzeltmede bize sunduğu imkanların ayrımına varmaya yardımcı olmasıdır.
Dersin Hedefleri
1- Öğrencilere psikiyatrik genel kavramları sinema aracılığı ile öğretmek
2- Öğrencilere psikiyatrik semiyoloji ve terminolojiyi sinema aracılığı ile öğretmek
3- Öğrencilere psikiyatrik bozukluklarda semptomları film karakterleri üzerinden yorumlamak
4- Öğrencilere psikiyatrik bozuklukların tanısını ve ayırıcı tanısını öğretmek
5- Filmlerin psikiyatri eğitiminde ve hastalıkların iyileştirilmesinde nasıl kullanılacağı ile ilgili pratik bilgileri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Sinema aracılığıyla psikiyatriye giriş, psikiyatride genel kavramlar ve semiyolojiyi öğrenmek.
2. Toplumda sık görülen ruhsal sorun belirti ve bozukluklarının sinema aracılığı ile tanı ve tedavisi konusunda temel yaklaşımları öğrenmek.
Dersin İçeriği
Film, Müzik ve Terapi
Hastalık Gruplarında Filmlerin Kullanılması
Belirlenmiş Film Örneklerinin Terapide Kullanımı
Sinemada Şizofreni ve Stigma
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,