of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP251
Doku Biyolojisi Ders Kurulu(I.Kurul)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Dr. Soner ALBAY
• Dr. Meral Öncü
• Dr. Nurhan GÜMRAL
• Dr. Yadigar KASTAMONİ
• Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
• Dr.Duygu K Doğuç
• Dr. Ömer Çelik
• Dr. S. Serhat Gürpınar
• Dr. Ahmet DURSUN
• Dr. Kanat Gülle
• Dr. İlter İlhan
• Dr. Murat Sevimli
• Dr. Kenan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
• Dr. Murat Sevimli
• Dr. Kenan ÖZTÜRK
Dersin Amacı
• Solunum sistemi anatomisini öğrenir.
• Kalp anatomisini, baş, boyun ve thorax arterlerini, venlerini ve lenfatiklerini öğrenir.
• Lenfatik sistem anatomisini öğrenir. Bu yapıları makroskopik olarak inceler.
• Dolaşım, solunum, hematopoetik ve lenfoid sistemin histolojik yapılarını ve embriyolojik gelişim süreçlerini kavrar, işlevleri ile histolojik yapıları arasındaki bağlantıları kurar. Bu sistemlerin hücrelerini mikroskopik olarak inceler ve tanır.
Dersin Hedefleri
• Dolaşım ve hematopoetik sistem ile ilgili temel biyofiziksel uygulamaları öğrenir ve uygular.
• Bakteri genetiği hakkında genel bilgi sahibi olur, bakteri metabolizması, infeksiyon mekanizmaları, virulans faktörlerini kavrar.
• Sterilizasyon, dezenfeksiyon kavramlarını öğrenir.
• Mikrobiyoloji laboratuvarında preparat hazırlamayı, mikroskobik değerlendirmeyi, ekim yöntemlerini öğrenir ve açıklar. Gram boyama yapar.
• Temel ve özel besi yerlerini tanır. Tıp etiği ilkelerini, hekimin hukuki sorumluluğunu, meslek etiği kurallarını öğrenir.
• Venöz kan alma becerisinin temel uygulama basamaklarını öğrenir ve yapar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
6
90
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
6
90
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
6
6
36
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
216
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
7
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
1
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
1
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
2