of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP253
Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Prof. Dr.Soner Albay
• Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dursun
• Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Kastamoni
• Doç. Dr. Nurhan Gümral
• Doç. Dr. Mustafa Saygın
• Dr. Öğr. Üyesi Cennet Ak
• Öğr. Gör. Dr. Rahime Aslankoç
• Prof. Dr. Meral Öncü
• Doç. Dr. Kanat Gülle
• Doç. Öğr. Üyesi Dilek Bayram
• Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ulusoy Karatopuk
• Dr. Meltem Özgöçmen
• Dr. Murat Sevimli
• Dr. Öğr. Üyesi Gökçe İŞCAN
• Doç. Dr. Duygu Kumbul Doğuç
• Dr. Öğr. Üyesi F. Burcu Şirin
• Dr. Halil İbrahim Büyükbayram
• Prof. Dr. Buket Arıdoğan
• Prof. Dr. Emel Sesli Çetin
• Dr. Öğr. Üyesi M. Cem Şirin
• Prof. Dr. S. Serhat Gürpınar
Dersin Yardımcıları
• Dr. Meltem Özgöçmen
• Dr. Murat Sevimli
Dersin Amacı
• Sindirim organlarının, sindirim kanalının ve eklenti bezlerinin anatomisini öğrenir. Bu yapıları makroskopik olarak inceler.
• Abdomen arterlerini, venlerini ve lenfatiklerini sayar. Bu yapıları makroskopik olarak inceler
• Hasta haklarını öğrenir ve sayar.
Dersin Hedefleri
• Ağız boşluğu, dudaklar, yanak ve damakla ilgili anatomik yapıları açıklar.
• Bez epitelinin genel histolojik özelliklerini öğrenir ve sayar. Bezleri, histolojik özelliklerine göre sınıflar.
• Venöz kan alma becerisinin temel uygulama basamaklarını öğrenir ve yapar
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Karaciğer, safra kesesi, safra kanalları, pancreas ve dalakta bulunan anatomik yapıları bu organların komşuluklarını ve topografisini kadavra ve maket üzerinde gösterip, açıklar. Aorta abdominalis ve dallarını maket ve kadavra üzerinde gösterip açıklar.-Üst sindirim sistemi organlarının histolojik yapısını ve ayırtedici özelliklerini mikroskopta inceler ve tanır
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/tip/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
17
5
85
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
5
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
5
5
25
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
2