of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP254
Boşaltım, Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu(IV.Kurul)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Prof. Dr.Soner Albay
• Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dursun
• Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Kastamoni
• Doç. Dr. Nurhan Gümral
• Doç. Dr. Mustafa Saygın
• Dr. Öğr. Üyesi Cennet Ak
• Öğr. Gör. Dr. Rahime Aslankoç
• Prof. Dr. Meral Öncü
• Doç. Dr. Kanat Gülle
• Doç. Öğr. Üyesi Dilek Bayram
• Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ulusoy Karatopuk
• Dr. Meltem Özgöçmen
• Dr. Murat Sevimli
• Dr. Öğr. Üyesi Gökçe İŞCAN
• Doç. Dr. Duygu Kumbul Doğuç
• Dr. Öğr. Üyesi F. Burcu Şirin
• Dr. Halil İbrahim Büyükbayram
• Prof. Dr. Buket Arıdoğan
• Prof. Dr. Emel Sesli Çetin
• Dr. Öğr. Üyesi M. Cem Şirin
• Prof. Dr. S. Serhat Gürpınar
Dersin Yardımcıları
• Dr. Meltem Özgöçmen
• Dr. Murat Sevimli
Dersin Amacı
• Boşaltım, üreme ve endokrin sistem organlarının anatomisini öğrenir. Bu yapıları makroskopik olarak inceler.
• Pelvis arterlerini, venlerini ve lenfatiklerini sayar. Bu yapıları makroskopik olarak inceler.
• Böbreğin fizyolojik işlevlerini, idrar oluşum mekanizmasını öğrenir.
• Damar yolu açma ve intravenöz enjeksiyon yapma becerilerinin temel uygulama basamaklarını öğrenir ve yapar.
Dersin Hedefleri
• Böbreğin anatomik yapılarını, işlevlerini, vaskülarizasyonunu ve innervasyonunu açıklar.
• Böbrek tübüllerinin ve böbreğin interstisiyel alanının histolojik yapısını öğrenir ve açıklar
• Hipotalamo-hipofizer sistem hakkında bilgi sahibi olur.
• Üreter, mesane, urethra anatomisini öğrenip bu yapıların darlıklarını, çaprazlamalarını, komşuluklarını, vaskülarizasyonunu ve innervasyonunu açıklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Böbreğin embriyolojik temelini öğrenir ve gelişim süreçlerini sırası ile sayar.
• Üreter, mesane, üretranın embriyolojik temelini öğrenir ve gelişim süreçlerini sırası ile sayar.
• Kalsiyum metabolizmasını açıklayabilir.
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
20
6
120
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
6
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
5
6
30
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
222
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
7
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
1
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
1
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
2