of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP255
Sinir Sistemi Ders Kurulu(V.Kurul)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Prof. Dr.Soner Albay
• Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dursun
• Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Kastamoni
• Doç. Dr. Nurhan Gümral
• Doç. Dr. Mustafa Saygın
• Dr. Öğr. Üyesi Cennet Ak
• Öğr. Gör. Dr. Rahime Aslankoç
• Prof. Dr. Meral Öncü
• Doç. Dr. Kanat Gülle
• Doç. Öğr. Üyesi Dilek Bayram
• Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ulusoy Karatopuk
• Dr. Meltem Özgöçmen
• Dr. Murat Sevimli
• Dr. Öğr. Üyesi Gökçe İŞCAN
• Doç. Dr. Duygu Kumbul Doğuç
• Dr. Öğr. Üyesi F. Burcu Şirin
• Dr. Halil İbrahim Büyükbayram
• Prof. Dr. Buket Arıdoğan
• Prof. Dr. Emel Sesli Çetin
• Dr. Öğr. Üyesi M. Cem Şirin
• Prof. Dr. S. Serhat Gürpınar
Dersin Yardımcıları
• Dr. Meltem Özgöçmen
• Dr. Murat Sevimli
Dersin Amacı
• Cerebrum, cerebellum, beyin sapı, medullaspinalis, beyin zarlarının, beyin arterlerinin ve venlerinin,cranial sinirlerin, spinal sinirlerin, otonom sinir sisteminin, göz, kulak, deri ve eklentilerinin anatomisini öğrenir. Bu yapıları makroskopik olarak inceler.
• Beyin, beyincik, medullaspinalis, merkezi sinir sistemi membranları, koroidpleksus, kan beyin bariyerinin histolojik yapılarını kavrar.
• Görme ve işitme siteminde rol oynayan iyon ve iyon kanallarının çalışma mekanizmaları ve ikincil haberci sistemlerini öğrenir.
Dersin Hedefleri
• Chlamydia, Rickettsia, Bartonella, Spiroketler, anaerop bakterilerin genel özelliklerini, türlerini, çeşitli tiplerini, identifikasyon özelliklerini,yaptığı hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerini ve korunma yollarını tanımlar, öğrenir ve sınıflandırır.
• Çocukta ve erişkinde tansiyon ölçme, intradermal ve subkutanenjeksiyon yapma becerilerinin temel uygulama basamaklarını öğrenir ve yapar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Antibiyotiklerin kullanım prensipleri, bakterilerin antibiyotiklere direnç geliştirme mekanizmalarını kavrar.
• Bilimsel araştırma etiği, etik kurullar ve tıpta etik tartışmaya yol açan gelişmeler konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/tr/egitim-rehberi/2019-2020-ders-programi-10556s.html
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
10
120
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
10
140
Ödev
0
0
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
2
10
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
330
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
11
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
1
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
1