of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP296
Eczacılık Fakültesi Biyokimya-Genomik Çağındaki Alternatif Tedavi Yöntemleri
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU
Dersin Yardımcıları
Dersin sorumlusu olan öğretim üyesinin belirleyeceği akademik çalışmalar
Dersin Amacı
Fen ve Sağlık bilimleri alanındaki gelişen teknoloji ile birlikte çağımızdaki hastalıklara yönelik genomik ve proteomik düzeyindeki geliştirilen yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Hedefleri
Dersi alan öğrencilere; geçmişten günümüze kadar olan sürede ilerleyen genomik ve proteomik teknikler ile hastalıklara yönelik geliştirilen yeni tedavi yaklaşımları hakkında bilgi kazandırmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Genomik ve proteomik çağındaki ilerlemeler hakkında bilgi vermek
2-Hastalıkların gen ve protein düzeyindeki yaklaşımlar ile tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak
3-Akıllı ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
4-Gen ve protein düzeyindeki tedavi yaklaşımlarındaki etik konular hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
İnsan genom projesi ve genomik çağına geçiş, İleri moleküler biyoloji teknikleri, Hastalıkların moleküler patofizyolojisi, Yeni geliştirilen kanser ilaçları, Gen ve Protein düzeyindeki müdahale ile hastalıkların tedavisi, Etik konular.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.