of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP334
Tarih-YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE VE SİYASİ TARİHİ (1789-1950)
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları
Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Amacı
Türk Dünyasındaki siyasi ve fikri gelişmeleri incelemek
Dersin Hedefleri
Son iki yüzyıllık dönemde Türk dünyasının içinde bulunduğu siyasal ve kültürel dönüşüm veya dönüşüme yol açabilecek gelişmeleri öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Son iki yüzyıllık Türk Tarihi hakkında fikir sahibi olmak
Çağdaşlaşma ve Kültürel-siyasal kimlik konusunda fikir sahibi olmak
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya imparatorluğu içinde bulunan Türk-Müslüman toplumların siyasi ve fikri olarak faaliyetleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de ÇAğdaş Düşünce TArihi
Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇAğdaşlaşma
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi
Selçuk Türkyılmaz, İsmail Gaspralı ve Rusya Türklerinde Milli uyanış
Diğer Kaynaklar
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de ÇAğdaş Düşünce TArihi
Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇAğdaşlaşma
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi
Selçuk Türkyılmaz, İsmail Gaspralı ve Rusya Türklerinde Milli uyanış
Materyal
Dokümanlar
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de ÇAğdaş Düşünce TArihi
Niyazi Berkes, Türkiye'de ÇAğdaşlaşma
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi
Selçuk Türkyılmaz, İsmail Gaspralı ve Rusya Türklerinde Milli uyanış
Ödevler
okuma
Sınavlar
ara sınav ve yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.