of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP401
Çocuk Cerrahisi
25.0
10.0
0.0
2.0
3.0
4. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Mustafa Çağrı Savaş
2-Behçet İlker Büyükyavuz
3-Levent Duman
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yenidoğanda ve çocuklardaki cerrahi gerektiren doğumsal ve edinsel hastalıkları ve bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
Çocuk cerrahisine ait kavramları öğrenmek
Çocuklarda sıvı-elektrolit tedavisini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
Çocuklarda enteral-parenteral beslenmeyi öğrenmek
Çocuklarda kasık bölgesi patolojilerini öğrenmek
Çocuklarda karın ön duvarı defektlerini öğrenmek
Çocuklarda travmayı öğrenmek
Özofagus atrezisini öğrenmek
Yabancı cisim aspirasyonunu öğrenmek
Çocukluk çağı solid tümörlerini öğrenmek
Çocuklarda görülen gastrointestinal sistem patolojilerini öğrenmek
Çocuklarda sık görülen ürolojik patolojileri öğrenmek
Çocuklarda akut karın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini öğrenmek
Anorektal hastalıkları öğrenmek
Konjenital diafram hernisini öğrenmek
Çocuklarda baş-boyun bölgesi patolojilerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çocuk cerrahisine ait kavramları öğrenmek
Çocuklarda sıvı-elektrolit tedavisini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
Çocuklarda enteral-parenteral beslenmeyi öğrenmek
Çocuklarda kasık bölgesi patolojilerini öğrenmek
Çocuklarda karın ön duvarı defektlerini öğrenmek
Çocuklarda travmayı ve travmaya yaklaşımda erişkinden farklılıklarını öğrenmek
Özofagus atrezisini öğrenmek
Yabancı cisim aspirasyonunu öğrenmek
Çocuklarda görülen gastrointestinal sistem patolojilerini öğrenmek
Çocuklarda sık görülen ürolojik patolojileri öğrenmek
Çocuklarda akut karın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini öğrenmek
Anorektal hastalıkları öğrenmek
Konjenital diafram hernisini öğrenmek
Çocuklarda baş-boyun bölgesi patolojilerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Çocuk cerrahisine giriş
Çocuklarda sıvı-elektrolit tedavisi ve enteral-paranteral beslenme
Çocuklarda kasık bölgesi patolojileri
Çocuklarda karın ön duvarı defektleri
Çocuklarda travma ve travmaya yaklaşım
Özofagus atrezisi
Yabancı cisim aspirasyonu
Çocukluk çağı solid tümörleri
Çocuklarda gastrointestinal sistem patolojileri
Çocuk ürolojisi
Çocuklarda işeme bozuklukları
Çocuklarda akut karın
Çocuklarda tıkanma sarılıkları
Çocuklarda gastrointestinal sistem kanamaları
Anorektal hastalıklar
Doğumsal diyafram hernisi
Çocuklarda baş-boyun bölgesi patolojileri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
12
24
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
12
24
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
10
20
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
88
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Grosfeld JL, O’Neill JA, Coran AG, Fonkalsrud EW. Pediatric Surgery (Sixth Edition). USA, Mosby Inc.,2006.
Katkı Pediatri Dergisi, Çocuk Cerrahisi I-II. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 2004;26(4-5):489-907.
Yeker D. Çocuk Cerrahisi. Avrupa kitapçılık, İstanbul, 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav: Her staj grubunda yazılı sınavdan önce sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Final sınavı: Her staj grubunda stajın son günü yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.
Bütünleme sınavı: Temmuz ayı içerisinde Tıp Fakültesinin yıllık akademik takvimine göre yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4