of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP402
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
75.0
165.0
0.0
10.5
15.0
4. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
• Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ
• Prof. Dr. Mustafa AKÇAM
• Prof. Dr. Hasan ÇETİN
• Prof. Dr. M. Özgür PİRGON (Eğitim Sorumlusu)
• Doç. Dr. Gonca SANDAL
• Doç. Dr. Ebru YILMAZ KESKİN
• Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KESKİN
• Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ARSLAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında temel yaklaşımları vermek
Dersin Hedefleri
1. Çocuk ve ergen sağlığını sağlamak ve korumaya yönelik temel yaklaşımları vermek
2. Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve temel tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmek.
3. Pediatrideki klinik problemlere sistematik ve analitik yaklaşım becerisini verme
4. Pediatride problemlere klinik yaklaşım becerisini vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çocuk ve ergen sağlığını sağlamak ve korumaya yönelik temel yaklaşımları vermek
2. Çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait hastalıkların ayırıcı tanılarını ve temel tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmek
3. Pediatrideki klinik problemlere sistematik ve analitik yaklaşım becerisini vermek
4. Pediatride problemlere klinik yaklaşım becerisini vermek
Dersin İçeriği
Teorik Ders Programı: Aşağıdaki Bilim dallarında ilgili sistemlerin hastalıklarının epidemiyolojisi, etyopatogenezi, patofizyolojisi, tanısı, ayıcı tanısı ve temel tedavi yaklaşımları verilmektedir.
1. Pediatrik Kardioloji
2. Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma
3. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme
4. Pediatrik Nefroloji
5. Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları
6. Pediatrik Nöroloji
7. Pediatrik Allerji
8. Pediatrik Solunum
9. Yenidoğan
10. Pediatrik hematoloji
11. Pediatrik Onkoloji
12. Sağlıklı Çocuk Birimi
Hasta Başı Eğitim:
1. Pediatrik Anamez alma tekniklerinin gözden geçirilmesi
2. Çocuk hasta muayene tekniklerinin hatırlatılması amaçlanmıştır
3. Yenidoğan (ikter, solunum zorluğu, deri rengi, refleksler, matür-prematür-SGA, aşılar
4. Deri Lenf Bezleri (lenfadenopati, anemi, hemorajik diyatez, döküntülü hastalıklar, ürtiker, malnütrisyon, obesite, ikter)
5. Baş, Göz, Kulak /Ağız-Boğaz Boyun (Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, dehidratasyon, ödem)
6. Göğüs (solunum zorluğu, öksürük)
7. Kardiyovasküler Sistem
8. Pratik
9. Karın, anal bölge, genital bölge ( Kusma,diyare, konstipasyon, karın ağrısı, rektal kanama, hepatosplenomegali, karında kitle, belirsiz genital yapı, puberte bozuklukları, poliüri, polidipsi, oligüri, enürezis, dizüri, idrar renk değişiklikleri)
10. İskelet sistemi (artrit, artralji)
11. Nörolojik bakı (gelişme geriliği, konvülsiyon, hipotoni, koma, başağrısı, senkop)
12. Tekrar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
9
14
126
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
9
14
126
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
9
14
126
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
423
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
14
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Behrman R.E., Kliegman R.M., Jenson H.B., “Nelson Textbook of Pediatrics”, 18th edition, WB Saunders, (2008)
2. Neyzi O., Ertuğrul T.Y., “Pediatri”, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınavlar; 9 haftalık eğitim süresi içerisinde, Final eğitim süresi sonunda yapılacaktır.
Bütünleme sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
2