of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP403
Genel Cerrahi
110.0
80.0
0.0
10.0
11.0
4. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Mahmut Bülbül
1-Recep Çetin
2-Ömer Tarhan
2-Celal Çerçi
Dersin Yardımcıları
7-Yavuz Savaş Koca
7-Aylin Kolancı
7-Muhammet Akçaoğlu
7-Mustafa Uğur
7-Zafer Akıncı
7-Özgür Kaya
7-İsa Sözen
7-Mehmet Fatih Benzin
Dersin Amacı
Genel Cerrahinin alanına giren (yani cerrahi tedavi gerektiren) hastalıkları ayırd etmek, bu hastalıkların tanısını , cerrahi tedavi endikasyonlarını koymak ve yapılan cerrahi işlemler hakkında temel bilgiler vermek, cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgi edindirme. Bunların yanında genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) hakkında bilgi edindirmek.
Dersin Hedefleri
Genel Cerrahinin alanına giren (yani cerrahi tedavi gerektiren) hastalıkları ayırd etmek, bu hastalıkların tanısını , cerrahi tedavi endikasyonlarını koymak ve yapılan cerrahi işlemler hakkında temel bilgiler vermek, cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgi edindirme. Bunların yanında genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) hakkında bilgi edindirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Cerrahiye giriş, cerrahinin gelişimi kavramak
2. Yaralanma karşısındaki sistemik cevabı kavramak
3. Cerrahi alanına giren hastalıkları teşhis edebilmek için yapılması gerekenleri kavramak
4. Acil cerrahi gerektiren hastalıkların tanınmasını sağlamak
5. Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar hakkında bilgi edinme
6. Cerrahi anatomi ile ilgili ayrıntıları kavrama
7. Bu hastalıklarda uygulanan güncel cerrahi tedaviler hakkında bilgi edindirmek
8. Cerrahi tedaviye yardımcı olarak uygulanması gereken tedavi yöntemleri (kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi gibi) hakkında bilgi edindirmek
9. Cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgilendirme
Dersin İçeriği
Cerrahiye giriş, cerrahide genel kavramlar, cerrahi genel ve özel terimleri.
Temel konularla ilgili bilgiler (yaralanmaya sistemik cevap, hemostaz, yara iyileşmesi, şok gibi). Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar hakkında genel bilgiler; tanısı, yapılan cerrahi işlemler, komplikasyonlar, takipleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
8
20
160
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
8
64
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
8
10
80
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
319
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
11
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademikyapi/dersnotlar/GenelCerrahi/genelcerrahiders
Diğer Kaynaklar
1. Schwartz’s Principles Of General Surgery
2. Sabiston Textbook of General Surgery
3. Hüseyin Gülay, Temel ve Sistematik Cerrahi
4. İskender Sayek, Temel Cerrahi
5. Grays Anatomi, Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin
6. http://emedicine.medscape.com/general_surgery
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
8. Diğer internet siteleri
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınavlar; Stajın 3. haftası Cuma günü.
Staj sonu sınavı; 8. hafta Perşembe yazılı Cuma sözlü yapılacak
Bütünleme sınavı; Temmuz ayı içerisinde entegre sistem bütünleme sınavı içerisinde yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5