of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP405
Kadın Hastalıkları ve Doğum
60.0
30.0
0.0
5.0
6.0
4. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Hilmi Baha Oral
2.Gökhan Bayhan
3-Mehmet Okan Özkaya
4-Mekin Sezik
5-Mehmet Güney
6-Evrim Erdemoğlu
7-İlker Günyeli
8.Esra Nur Tola
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin kadın genital sistemi hastalıkları ve doğum ile ilgili daha önceki sınıflarda öğrendikleri bilgiler konusunda kısa hatırlatma yapılması ve obstetrik-jinekolojik sorunu olan hasta takibi yapmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu derste öğrencilerin kadın genital sistemi hastalıkları ve doğum ile ilgili daha önceki sınıflarda öğrendikleri bilgiler konusunda kısa hatırlatma yapılması ve obstetrik-jinekolojik sorunu olan hasta takibi yapmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kadın Hastalıkları ve Doğuma giriş. Tarihçesini öğrenmek.
2. Gebelik ve maternal fizyoloji. Gebelikte ortaya çıkan metabolik değişiklikleri anlamak. Gebe kadının muayene ve kontrolünün pratik uygulamalarını yapmak.
3. Kadın genital sisteminin anatomisini öğrenmek.
4. Normal doğumun mekanizmalarını teorik ve pratik olarak öğrenmek. Maket çalışmaları ile doğumu kavramak ve doğum salonunda normal doğumun yönetimini yapabilme pratiğini kazanmak.
5. Genital sistemin premalign ve malign hastalıklarını öğrenmek.
6. Üreme endokrinolojisini öğrenmek. Hipotalamo-hipofizer-ovaryan eksendeki bozuklukları ve buna bağlı olarak oluşan klinik tabloları öğrenmek. Kısırlık hastasına yaklaşım teori ve paratiğini kazanmak.
7. Erken ve geç gebelik komplikasyonlarını ve yüksek riskli gebelikleri tanımak.
8. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tanımak.
9. Jinekolojik ve Obstetrik acilleri öğrenmek ve pratikteki yaklaşımları klinikte görerek kavramak.
10. Kadın Hastalıkları ve Doğum Disiplinin başta üroloji, genel cerrahi ve endokrinoloji olmak üzere diğer disiplinler ile olan birlikteliğini öğrenerek aynı zamanda interdisipliner çalışma becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği
? Doğum; Normal doğumlar (teorik ve pratik), patolojik doğumlar ve teoriği, doğum öncesi ve doğum sonrası komplikasyonları (teorik ve pratik) ? Kadın genital endokrinolojisi, fizyopatolojisi, seksüel gelişim bozuklukları ? Kadın genital sistemi ve alt üriner sisteme ait hastalık ve fonksiyon bozuklukları ? Kadın genital sistem enfeksiyonları ? Kadın genital sistem benign ve malign tümörleri teorik olarak anlatımı. Klinik pratik uygulama: Staj süresince öğrencilere hasta verilerek bire bir hasta takibi yaptırılmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
6
12
72
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
6
12
72
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim Üyelerince MS Ofis Powerpoint (ppt) programında hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar
1- Sinan BERKMAN , Samet TOPUZ. Jinekoloji, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5