of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP502
Adli Tıp
30.0
12.0
0.0
2.5
3.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Mustafa Dimirer
Dersin Yardımcıları
7-Erdinç ÇAYLI
Dersin Amacı
Hekimlik hayatı boyunca karşılaşılacak adli vakalarda yapılması gerekenleri, hekimlik mesleğinin getirdiği adli sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken hususları, otopsi ve harici ölü muayenesi işleminin yapılışını öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Adli bilimlerin neler olduğu, bunların neler ile uğraştığı, bunlar içerisinde Adli Tıp’ın yerinin ne olduğu hakkında görüş sahibi olmak
2. Hekimlerin yasal sorumluluklarının neler olduğunu ve bilirkişiliğin ne olduğunu, kanuni dayanaklarını, nasıl yapılması gerektiğini bilmek
3. Adli raporun ne olduğunu, nasıl düzenlendiğini, düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek
4. Müessir fiillerin neler olduğunu öğrenmek
5. Yaraların ayırıcı tanısını yapabilmek
6. Bölgesel yaralanmalarda meydana gelebilecek lezyonları bilmek
7. Asfiksi çeşitlerini, nasıl meydana geldiğini, nasıl ölüme sebebiyet verdiğini, hangi asfiksi çeşidinde ne gibi belirtiler beklediğimizi öğrenmek.
8. Suda bulunan bir cesede yaklaşımı öğrenmek,
9. Cinsel saldırı vakalarında yapılması ve yapılmaması gerekenleri, nasıl örnek alınacağını, nasıl muayene yapılacağını öğrenmek
10. Adli psikiyatrik değerelndirmenin neye göre nasıl yapıldığını öğrenmek
11. Ölümün tanısının nasıl konulduğunu, organ transplantasyonu hakkındaki kanuni yaptırımları, beyin ölümünün, agonin ne olduğunu, bunların kanuni açıdan değerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek
12. Ölümün erken ve geç belirtilerini bilmek
13. Çürüme dönemleri ve çürümenin istisnalarını öğrenmek
14. Ölüm zaman aralığı hakkında bilgi sahibi olmak
15. Çocuk ölümlerinin nasıl meydana geldiği, bu durumlardan nasıl korunuabileceği ve çocuk ölümleri ile yetişkin ölümleri arasında yapılması gerekenler açısından farklılıkları bilmek,
16. Ani doğal ölümler hakkında bilgi sahibi olmak
17. Zehirlenmeler, bunların neler ile meydana gelebileceği, spesifik özelliklerini öğrenmek
18. İnsan hakları ihlalleri ve işgence olgularının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmek
19. Harici Ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini, bulguların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmek,
20. Vücuttan delil temin edilmesi ve bu delillerin saklanmasını bilmek,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Adli bilimlerin neler olduğu, bunların neler ile uğraştığı, bunlar içerisinde Adli Tıp’ın yerinin ne olduğu hakkında görüş sahibi olmak
Dersin İçeriği
Adli bilimler içerisinde Adli Tıp’ın yeri,
Hekimlerin yasal sorumlulukları ve bilirkişilik
Adli rapor düzenleme
Müessir fiiller
Yaralar
Bölgesel yaralanmalar
Asfiksiler
Suda boğulma
Cinsel saldırılar
Adli psikiyatri
Ölümün tanısı, beyin ölümü, agoni
Ölümün erken ve geç belirtileri
Çürüme dönemleri ve çürümenin istisnaları
Ölüm zaman aralığı intervali tayini
Çocuk ölümleri
Ani doğal ölümler
Adli toksikoloji
İnsan hakları ihlalleri ve işgence
Harici Ölü muayenesi
Otopsi
Vücuttan delil temin edilmesi ve bu delillerin saklanması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
15
30
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
15
30
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
100
Laboratuvar Çalışması
2
10
20
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
95
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notları staj süresince öğrencilere temin edilmektedir.
Diğer Kaynaklar
1- Soysal Z, Çakalır C. Adli Tıp
2- Soysal Z, Eke S.M, Çağdır A.S. Adli Otopsi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Staj grubu dönemi haftalarının son günü yapılmaktadır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
3
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
3
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4