of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP506
Enfeksiyon Hastalıkları
42.0
22.0
0.0
3.5
4.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Onur KAYA
Esra Nurlu Temel
Dersin Yardımcıları
Dr.Melahat Yılmaz
Dersin Amacı
Enfeksiyon Hastalıkları ile ilgili genel kavramları ile ilgili bilgilendirmek. Sık görülen enfeksiyon hastalıklarına yaklaşımın değerlendirilmesi, enfeksiyon hastalıklarında semptomların ve fizik muayene yöntemlerinin değerlendirilmesi
Dersin Hedefleri
Enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, patogenezlerini, klinik özelliklerini ve tedavilerini öğrenmek
Klinik mikrobiyoloji uygulamalarını öğrenmek
Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini öğrenmek
Antimikrobiyal kemoterapinin temel prensiplerini öğrenmek
Hastane enfeksiyonlarını ve hastane enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Anamnez alma ve fizik muayane yöntemlerini öğrenmek
Ateşin patogenezini ve nedeni bilinmeyen ateşin sebeplerini öğrenmek.
Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının, üriner sistem enfeksiyonlarının, gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının, solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının, hemopoetik sistem enfeksiyonlarının değerlendirilmesi, etiyopatogenezleri, klinik ve laboratuvar özellikleri ve tedaviler
Hastane enfeksiyonlarını ve hastane enfeksiyonu olan bir hastaya yaklaşımı öğrenmek.
Uygun antimikrobiyal kemoterapiyi, Gram-Giemsa boyama ve direk mikroskopi tekniklerini öğrenmek.
İmmünizasyon
İmmünyetmezlik durumlarındaki fırsatçı enfeksiyonların klinik özellikleri, ayırıcı tanıları ve tedavileri
Dersin İçeriği
Enfeksiyon hastalıklarının önemi. Sık görülen enfeksiyon hastalıklarının etiyopatogenezleri, klinik ve laboratuvar bulguları, tedavileri ile korunma yöntemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
8
24
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
3
7
21
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
107
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi I ve II. Nobel Tıp Kitabevleri 3.Baskı, İstanbul 2008.
2-Uzun Ö, Ünal S. Güncel bilgiler ışığında infeksiyon hastalıkları I ve II. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2001.
3-Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Fakülteler Kitabevi, 3.Baskı 2002.
4-Mandell GG, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practise of Infectious Diseases. Pennsylvania:Churchill Livingstone; 2005.
5- Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S. Antibiyotikler .Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2008
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5