of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP508
Göğüs Hastalıkları
24.0
40.0
0.0
3.0
3.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Ahmet Akkaya
2-Münire Çakır
3-Ahmet Bircan
4-Önder Öztürk
5-Rezan Demiralay

Dersin Yardımcıları
1- Dr. Merve Pınar
2- Dr. Gönül Seven Ertürk
3- Dr. Bilim Kehya
4- Dr. Zekiye Kula
5- Dr. Hatice Çelik
Dersin Amacı
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine, pratisyen hekimlik dönemine yönelik Göğüs Hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek, solunum sistemi muayenesi, laboratuar ve radyolojik incelemeler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak, hasta-hekim ilişkilerini geliştirmek, klinik uygulamaları yakından izlemeleri ve aktif olarak katılımlarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1- Solunum sistemi hastalıklarını, tanı yöntemlerini ve yorumlamasını öğretmek
2-Öğrencilerin klinik ve poliklinik hastalarına yaklaşımlarını geliştirmek
3- Tedavi yaklaşımları hakkında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Solunum sistemi anamnez almasını ve fizik muayene yapmasını öğrenmesi
2-Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan tanısal amaçlı testleri ve bu testlerin yorumlanması
3-Solunum sistemi hastalıklarının tedavisi konusunda bilgi ve görgüsünü arttırmış olması beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Solunum anatomisi, solunum fizyolojisi, radyolojisi, solunumda fizik muayene, solunum hastalıklarında semptomlar, solunum hastalıkları tanı ve tedavileri hakkında genel bilgiler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
8
24
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
13
39
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
2
10
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
83
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
100
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
“Solunumda genel terminoloji, solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi, solunum sisteminin fizik muayenesi, solunum sistemi hastalıklarında semptomlar, solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavisine ait ders notları,slaytlar ve pratik uygulamalarla ilgili ders notları
Diğer Kaynaklar
1. Akkaynak S. Solunum Hastalıkları.
2. Fraser RS., Muller NL., Colman N., Pare PD., Diagnosis of Diseases of the Chest, 4th edition, WB Saunders Company, 1999.
3. Fishman AP. Pulmonary Diseases and Disorders. International Ed. McGraw Hill Company, 1998.
4. Toraks Derneği Ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberi,
5. Toraks Derneği Ulusal Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi
5.Workshop Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA), 2009
6. Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi,
7. Workshop Report, Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD (GOLD) 2009.
8. Çağlar T, Ilgazlı A. Solunum Fonksiyon Testleri ve Klinik Kullanımı. Nobel tıp Kitabevleri, 2004
9.tetikkurtC,Tetikkurt S. Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Atlası. Nobel tıp Kitabevleri, 2003.
10. Osma E. Solunum Sistemi Radyolojisi Normal ve Patolojik. Güneş Tıp Kitabevi. 2007
11.Ödev K. Toraks Radyolojisi. Güneş Tıp Kitabevi. 2005
12.Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B. İntertisyel Akciğer Hastalıkları. Güneş Tıp Kitabevi. 2002
13.Kyreger M,Roth T, Dement W.Principles and Practice of Sleep Medicine.4th edition Elsevier.2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Entegre Sistem içersinde sınav yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4