of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP512
Kulak Burun Boğaz
45.0
30.0
0.0
4.0
5.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hasan Yasan, Prof Dr. Mustafa Tüz, Prof Dr. Erdoğan Okur
Dersin Yardımcıları
Prof. Dr. Hasan Yasan, Prof Dr. Mustafa Tüz, Prof Dr. Erdoğan Okur
Dersin Amacı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ev Baş-Boyun Cerrahisi kliniğine ve ayrıca daha alt basamaktaki sağlık kurum ve kuruluşlarına kulak burun boğaz ve baş-boyun şikayeti ile müracaat eden hastaların, hastalıklarını, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Hedefleri
1. KBB-BBC?de poliklinik yapısını, malzemelerini ve muayene yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
2. KBB-BBC ile ilgili anatomik, histolojik ve fizyolojik bilgileri kısaca tekrar hatırlamak
3. Kulak hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
4. Burun ve paranazal sinüslerin hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
5. Ağız ve farenks hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
6. Larenks ve trakea hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
7. Tükrük bezleri ve tiroid hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
8. KBB-BBC acillerini, müdahalelerini ve durum yönetimini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. KBB-BBC?de poliklinik yapısını, malzemelerini ve muayene yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
2. KBB-BBC ile ilgili anatomik, histolojik ve fizyolojik bilgileri kısaca tekrar hatırlamak
3. Kulak hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
4. Burun ve paranazal sinüslerin hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
5. Ağız ve farenks hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
6. Larenks ve trakea hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
7. Tükrük bezleri ve tiroid hastalıklarını, bu hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
8. KBB-BBC acillerini, müdahalelerini ve durum yönetimini öğrenmek
Dersin İçeriği
KBB-BBC?de muayene ve tanısal yöntemler, burun tıkanıklıkları, burun kanamaları, burun tamponu uygulamaları, rinosinüzitler, alerjik rinit, üst solunum yolu hastalıkları, horlama, OSAS, maksillofasyal travmalar, boyun yumuşak doku travmaları, trakeotomi, trakeotomi uygulamaları, ses bozuklukları, larenks kanserleri, tiroid kanserleri, tükrük bezi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
25
75
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
10
30
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
135
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Çelik O. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, İstanbul: Turgut Yayıncılık, 2002.
2. Akyıldız AN. Kulak hastalıkları ve Mikrocerrahisi-1. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 1998.
3. Akyıldız AN. Kulak hastalıkları ve Mikrocerrahisi-2. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2002.
4. Bailey BH, Calhoun KH. Atlas of Head & Neck Surgery- Otolaryngology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Company , 2001
5. Cummings CW, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE. Otolaryngology: Head & Neck Surgery. 3th ed. USA, Mosby, 1998
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize sınavı
Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
4
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
4
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5