of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP515
Ortopedi
24.0
18.0
0.0
3.0
3.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Metin L. BAYDAR
1-Vecihi KIRDEMİR

2-Y.Barbaros BAYKAL

3-Tolga ATAY
Dersin Yardımcıları
7-Ali ÇALOĞLU
7-Ulaş ULUDAĞ
7-Adil GÖKMEN
7-Demir DEMİRCİ
7-Rafet CAN
7-İlker OKTAY
7-Recep DİNÇER
Dersin Amacı
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerine bakış, Travmatik hastaya yaklaşım ve tedavisi.
Dersin Hedefleri
Diz bağ ve menisküs görülebilecek temel patolojilerini ve ilk basamak tedavi prensiplerini öğretmek
Metabolik kemik hastalıklarının etiyolojisini,oluşma mekanizmasını kavrayabilmek ve hastanın tanısını koyma becerisini kazanmak.
Ortopedi kliniğinde sık görülen artritler hakkında genel bilgi sahibi olma
Öncelikle kırık tanı ve tedavisinde beceri kazandırmak
Vertabra Kırıklı hastanın etiyolojisi, ilk müdahalesi, tanısı ve tedavi prensiplerini kavrayabilme
Skolyoz tanısı,tedavisindeki temel prensipleri bilme, komplikasyonlar konusunda dikkatli olma
Omuz bölgesi kapsül, tendon, bağ ve bursaları öğrenme, muayenesi yapabilme, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi konusunda yeterli seviyeye ulaştırma
GKD etiyolojisini bilmetanı için muayene yöntemlerinin gösterilmesi, tedavideki temel prensipleri kavrama
Çocuk kırık ve çıkıklarını tanıyabilme ve sınıflandırabilme, tedavi prensiplerini ve yöntemlerini bilme
Öğrenci gördüğü ayak deformitesini tanıyabilmeli, PEV ve diğer pediatrik ayak deformitelerinin tanı ve tedavi prensipleri konusunda fikir yürütebilmeli
Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklara yol açabilecek yumuşak dokuları tanımalı, bu bölge patolojileri konusunda tanı, tedavi ve hastayı yönlendirmede beceri sahibi olabilmeli
Öğrenci osteokondrozlar hakkında genel bilgi sahibi olmalıdır
Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonunun tanısını koyabilme ve tedavi prensiplerini kavrayabilme
Kemik ve yumuşak doku tümörlerine yaklaşım konusunda genel bir nosyon edinilmesi ve hastaların geciktirilmeden uygun merkezlere yönlendirebilme, tanı ve tedavi prensiplerini kavrayabilme
Amputasyon tanı ve tedavi prensiplerini kavrayabilme
Kompartman sendromu etyolojisini iyi bilme, tanısını klinik muayene ile koyabilme
Ekstremitede kırık/çıkık ayrımı yapabilmek, tedavi prensiplerini kavramak, ilk müdahalede kullanılan alçı, atel , sargı ve bandajlamayı öğrenmek ve uygulayabilmek
El muayenesini yapabilmek, patolojilerin tanı ve tdavisinde bilgi sahibi olmak
Üst ekstremitenin en sık görülen kırık ve çıkıklarını tanıtabilmek, ilk yardım prensiplerini öğretmek
Alt ekstremitenin en sık görülen kırık ve çıkıklarını tanıtabilmek, ilk yardım prensiplerini öğretmek
Pelvis kırıklarında ve sacrum kırıklarının ilk yardım prensiplerinin öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Diz bağ ve menisküs sorunları ve bu sorunlara artroskopik cerrahi ile yaklaşım.
2. Endokrin ve metabolik kemik hastalıkları,dejeneratif osteoartrit ve diğer artritler ve kırık iyileşmesi konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
3. Vertebra kırıkları, skolyoz ve vertebra deformiteleri, omuz eklemi ve çevresi hastalıkları konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
4. Gelişimsel kalça displazisi, çocuk kırıkları,PEV ve diğer pediatrik ayak deformiteleri konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
5. Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklar, osteokondrozlar, kas iskelet sistemi enfeksiyonları, kas iskelet tümörleri, amputasyonlar ve kompartman sendromları konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
6. Kırık ve çıkıklar tanım, sınıflama, tanı kriterleri, tedavi ve komplikasyonlarını öğrenmek
7. El yaralanmaları,üst ekstremite kırık ve çıkıkları,alt ekstremite kırık ve çıkıkları ve pelvis ve sakrum kırıkları konusunda tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Diz bağ ve menisküs sorunları ve artroskopik cerrahi.
Endokrin ve metabolik kemik hastalıkları,dejeneratif osteoartrit ve diğer artritler ve kırık iyileşmesi.
Vertebra kırıkları, skolyoz ve vertebra deformiteleri, omuz eklemi ve çevresi hastalıkları.
Gelişimsel kalça displazisi, çocuk kırıkları,PEV ve diğer pediatrik ayak deformiteleri.
Üst ekstremite travmatik olmayan hastalıklar, osteokondrozlar, kas iskelet sistemi enfeksiyonları, kas iskelet tümörleri, amputasyonlar ve kompartman sendromları.
Kırık ve çıkıklar tanım, sınıflama, tanı kriterleri, tedavi ve komplikasyonları.
El yaralanmaları,üst ekstremite kırık ve çıkıkları,alt ekstremite kırık ve çıkıkları ve pelvis ve sakrum kırıkları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
12
24
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
5
10
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
2
10
20
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
9
18
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
82
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Canale S.T. Campbell’s Operative Orthopaedics, International Edition, Philadelphia, Mosby Company,2003.
2-Tachdjian M.O. Tachdjian Peiatric Orthopedics ,Second Edition, Philadelphia, WB Saunders Company,1990.
3-Rüedi T.P.,Murphy W.M., Kırık Tedavisinde AO Kuralları,Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2006.
4-Green N.E., Swiontkowski M.F., Skeletal Travma,Second Edition, Philadelphia, WB Saunders Company,1998.
5-Ege R., El Cerrahisi, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.
6- Ege R., Ayak ve Ayak Bileği Sorunları,İkinci Baskı, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1999.
7-Campanacci M., Bone and Soft Tissue Tumors,New York,Springer-Verlang Wien,1990
8-Miller M.D.,Review of Orthopeadics, Philadelphia, Elsevier,2004.
9.Ortopedi ve Travmatoloji Staj Notları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınavlar; 1.haftanın sonunda yapılacaktır.
Staj sonu sınavı; 2.haftanın sonunda yapılacaktır.
Bütünleme sınavı; Haziran ayı son haftası yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
4
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4