of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP516
Psikiyatri
22.0
20.0
0.0
2.0
3.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Ramazan Özcankaya
3-İnci Meltem Atay
3-Evrim Aktepe
Dersin Yardımcıları
7-Kadir Karakuş
7-Cankut Canbaba
7-Süleyman Kokut
7-Gözde Bacık Yaman
Dersin Amacı
Öğrencilerin psikiyatrik genel kavramları ve psikiyatrik terminolojiyi, psikiyatrik hastaya yaklaşımı, psikiyatrik bozukluklarda muayeneyi , psikiyatrik hastalıklara tanı ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmesini sağlamak.
Dersin Hedefleri
1- Öğrencilere psikiyatrik genel kavramları öğretmek
2- Öğrencilere psikiyatrik semiyoloji ve terminolojiyi öğretmek
3- Öğrencilere psikiyatrik bozukluklarda muayeneyi öğretmek
4- Öğrencilere psikiyatrik bozuklukların tanısını ve ayırıcı tanısını öğretmek
5- Öğrencilere psikiyatrik bozukluklara tedavi yaklaşımını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Psikiyatriye giriş, psikiyatride genel kavramlar, psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi öğrenmek.
2. Toplumda sık görülen ruhsal sorun belirti ve bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda temel yaklaşımları öğrenmek.
3. Çocuk ve erişkinlerde kişilik, uyku, bilinç, algılama, psikomotor ve duygulanım bozuklukları ve madde bağımlılıklarında muayene, tanı ve tedavi yaklaşımını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Psikiyatriye giriş, psikiyatride genel kavramlar, psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi.
Psikiyatrik Bozukluklar.
Psikiyatrik Tedaviler.
Çocuk Psikiyatrisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
11
22
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
10
20
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
2
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
7
2
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
80
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
“Dönem V Tıp Fakültesi Erişkin Psikiyatrisi Ders Notları” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber)
Diğer Kaynaklar
1-Köroğlu E, Güleç C. Psikiyatri Temel Kitabı 2.Baskı Hekimler Yayın Birliği 2007.
2-Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadoc’s Klinik Psikiyatri El Kitabı 4. Son Baskı 2008.
3-Öztürk MO, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 11. Baskı. Dernek Yayınevi 2008.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınavlar 1. haftanın sonunda yapılacaktır.
Staj sonu sınavı; 2. haftanın sonunda yapılacaktır.
Bütünleme sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5