of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP517
Radyoloji
15.0
15.0
0.0
1.5
3.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Meltem Çetin
2-Mert Köroğlu
3-Mustafa Kayan
Dersin Yardımcıları
7-Ergün CEYLAN
7-Senem UYSAL
7-Zeynep AYDINCI
7-Mehmet MUNDUZ
7-Mehmet ÇALLIOĞLU
7-Selçuk YAŞAR
7-Esma Dilek ÜSTÜN
7-Şeyma OK
7-Eda ŞENOCAK
7-Emel GÖZLEK
Dersin Amacı
Radyolojide genel kavramları, Radyoloji terminolojisini, Radyolojik teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Tıp doktorunun ihtiyacı olan genel görüntüleme tekniklerini öğrenmek
2. Hastalıkların görüntüleme bulgularını ögrenmek
3. Görüntüleme endikasyonlarını ögrenmek
4. Acil durumlarda görüntüleme algoritmasını ögrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel Radyoloji Fiziği
2. Sinir Sistemi Radyolojisi
3. Hareket Sistemi Radyolojisi
4. Dolaşım Sistemi Radyolojisi
5. Solunum Sistemi Radyolojisi
6. Baş Boyun Radyolojisi
7. Endokrin Sistem ve Meme Radyolojisi
8. Girişimsel Radyoloji
9. Sindirim Sistemi Radyolojisi
10. Ürogenital Sistem Radyolojisi
11. Pediyatrik Radyoloji
Dersin İçeriği
Radyolojik teşhis ve tedavi yöntemleri, bu yöntemlerin algoritmada ki yerleri, hangi hastalıklarda ve nasıl uygulandıkları ögretilecektir
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
20
40
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
10
20
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
2
15
30
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
93
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. E.Tuncel, Z.Yazıcı. ÇOCUK HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR. Güneş-Nobel 2002.
2. Tuncel E. KLİNİK RADYOLOJİ. Bursa: Güneş & Nobel Tıp Kitapevi, 2007
3. Tuncel E. RADYOLOJİYE GİRİŞ - Radyolojik Görüntüler Nasıl Oluşur ve Ne İşe Yarar? Bursa : Uludağ Üniversitesi Basımevi 2009.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4