of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP528
Kardiyovasküler cerrahi
0.0
36.0
0.0
1.0
1.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1. Prof. Dr. Erdoğan İbrişim
2. Prof. Dr. Turhan Yavuz
3. Prof. Dr. Şenol Gülmen
4. Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Uysal
5. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Burhan Karadem
Dersin Yardımcıları
1. Arş. Gör. Dr. Altay Nihat Acar
2. Arş. Gör. Dr. Hazal Akgün
3. Arş. Gör. Dr. Kübra Yavuz
Dersin Amacı
 
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kardiyovaskuler cerrahi anatomiye giriş, kardiyovasküler genel kavramlar ve özel terimleri öğrenmek.
2. Kapak hastalıklarına operasyon öncesi ve sonrası yaklaşım ve tedavi seçenekleri konusunda genel bilgileri öğrenmek.
3. Koroner arter hastalıkları konusunda operasyon öncesi ve sonrası yaklaşım ve tedavi seçenekleri konusunda genel bilgileri öğrenmek.
4. Vaskuler aciller ( Akut venöz ve arteryal ) konusunda tıbbi ve cerrahi yaklaşımlar konusunda genel bilgi kavranmasını sağlamak.
5. Varis ve flebolojik hastalıklara genel yaklaşım ve tedavi konusunda bilgi sağlamak.
6. Kr. İskemik periferik arter hastalıklarına genel yaklaşım, medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri konusunda bilgi öğrenmek.
7. Abdominal aort anevrizmaları ve cerrahisinde yaklaşımları öğrenmek
8. Konjenital kalp hastalıkları ve sınıflandırmayı öğrenmek
Dersin İçeriği
Kardiyovaskuler cerrahi anatomiye giriş, genel kavramlar.
Kapak hastalıklarında medikal ve cerrahi yaklaşım seçeneklerindeki farklar ve operatif uygulama şekilleri.
Koroner arter hastalıklarında aortakoroner bypass seçenekleri ve operasyonun genel tanımlaması ve teknikler
Arteryal ve venöz acillerde cerrahi endikasyonlar ve operatif yaklaşımlar.
Varis ve flebolojik hastalıklarda medikal ve noninvaziv tedavi endikasyonları ve komplikasyonlar
Kronik periferik arteryal hastalıklarda anatomik ve ekstraanatomik opeatif yaklaşımlar ve medikal tedavi seçenekleri ile karşılaştırma.
Abdomial aort anevrizmalarına yaklaşım
Konjenital kalp hastalıklarına yaklaşım
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
14
14
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
14
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
10
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
38
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
“ Kardiyovaskuler Cerrahi ders notları” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademik yapi/ dersnotlar/KalpDamar/kalpdamar)
Diğer Kaynaklar
1- Kirklin JW, Barratt – Boyes BG. Cardiac Surgery Volume 1-2 Second Edition. Churchill Livingstone 1993.
2-Rutherfort RB. Vascular Surgery Fifth Edition Volume 1. WB Sounders Company 1995.
3- Duran E. Kalp ve Damar Cerrahisi. Volume 1-2, Çapa Tıp Kitap yayınevi 1. baskı 2004
4-Paç M, Akçevin D, Aykut Aka S, Buket S, Sarıoğlu T. Kalp ve Damar Cerrahisi MN Medikal & Nobel 2004
5- Baue Arthur E. Glenn’s Thoracic and Cardiovascular Surgery. Volume II Sixth Edition, Appleton & Lange 1996.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
4
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
4
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5