of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP540
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
0.0
36.0
0.0
1.0
1.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1. Prof.Dr. Serpil Savaş
2. Prof.Dr. Feray Cinevre Soyupek
3. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Baykal
Dersin Yardımcıları
1. Arş.Gör. Dr. Esra Erdemir
2. Arş.Gör. Dr. Kadir Çökelek
3. Arş.Gör. Dr. Cemal Turhal
Dersin Amacı
Rehabilitasyon, rehabilitasyon ekibi, özürlülük ve engellilik kavramları; kas iskelet sistemi hastalıklarının semptomatolojisi ve fizik muayene yöntemleri; sık görülen kas iskelet sistemi hastalıkları tedavileri ve uygulanan rehabilitasyon yöntemleri, ortezler ve yardımcı yürüme cihazları konularında bilgi vermek, kas iskelet sistem muayenesini öğretmek.
Dersin Hedefleri
1. Rehabilitasyon ve fiziyatri kavramları; rehabilitasyon uygulamalarının önemi, kapsamı; Türkiye?de rehabilitasyon uygulamalarının dünü ve bugünü; rehabilitasyon ekibi; ekip elemanlarının görev tanımlamaları; özürlülük ve engellilik kavramları.
2. Ortez kavramı, ortez tipleri ve kullanım endikasyonları; yardımcı yürüme cihazlarının kullanım endikasyonları, ölçülerinin alınma prensipleri, yardımcı yürüme cihazları ile yürüme paternleri.
3. Romatoid artritin etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, temel rehabilitasyon prensipleri.
4. Ankilozan Spondilitin etiyopatogenezi, klinik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, solunum ve postür egzersizleri.
5. Osteoporoz etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, medikal tedavisi, osteoporoz egzersizleri.
6. Lokomotor sistem hastalıklarının semptomları hakkında bilgi vermek ve bu semptomlara yol açan hastalıkları öğretmektir.
7. Kas-iskelet sistemi yakınmalarıyla başvuran hastanın muayenesinin öğretilmesi; nörolojik muayenenin öğretilmesi.
8. Üst ektremite ağrısı ile gelen hastada ayırıcı tanıyı yapabilmek ve hastalıkların kliniğini, belirtilerini, tanısal testlerini ve tedavisini öğretmektir.
9. Boyun ağrısı ile gelen hastada ayırıcı tanıyı yapabilmek ve hastalıkların kliniğini, belirtilerini, tanısal testlerini ve tedavisini öğretmektir.
10. Artrit ve artralji kavramlarının ayrımını öğretmek; monoartrit, poliartrit, oligoartrit ayırıcı tanısı hakkında bilgi vermek; akut ve kronik artritlerde hangi tanıların düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi vermektir.
11. Lomber omurga muayenesini yapabilmek. Bel ağrısı nedenlerini öğrenmek, tanı ve ayırıcı tanısını yapabilmek, tedavi ve rehabilitasyonunu yönlendirebilmek.
12. Kalça, diz ve ayak-ayak bilek eklem muayenelerini yapabilmek. Alt ekstremite eklem hastalıkları hakkında bilgi edinmek ve tedavilerini yönlendirebilmek.
13. Primer ve sekonder osteoartrit formlarının ayırımının öğrenilmesi Enflamatuvar ve non enflamatuvar eklem hastalıkları hakkında ayırıcı tanıya gidebilmek Osteoartrit tedavi ve rehabilitasyonunu yönlendirebilmek.
14. Omurilik yaralanmalarının oluşturduğu fiziksel ve psikolojik yetersizlikler, hastaların fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi, temel rehabilitasyon prensipleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Rehabilitasyon ve fiziyatri kavramları; rehabilitasyon uygulamalarının önemi, kapsamı; Türkiye?de rehabilitasyon uygulamalarının tarihçesi ve bugünkü durumu; rehabilitasyon ekibi; ekip elemanlarının görev tanımlamaları; özürlülük ve engellilik kavramları.
2. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının semptomları ve bu semptomlara yol açan hastalıklar.
3. Kas-iskelet sistem hastalıklarında anamnez alma, hasta değerlendirme, muayene yöntemlerini öğrenme.
4. Üst ve alt ekstremite eklem hastalıklarında ayırıcı tanı, klinik belirtiler, tanısal testler ve tedavi.
5. Boyun ve bel ağrısı nedenleri, tanı ve ayırıcı tanısı, tedavi ve rehabilitasyonu
6. Artrit ve artralji kavramlarının ayrımı; monoartrit, poliartrit, oligoartrit ayırıcı tanısı; akut ve kronik artritler.
7. Osteoporoz etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, medikal tedavisi, osteoporoz egzersizleri.
8. Romatoid artritin etiyopatogenezi, klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, temel rehabilitasyon prensipleri
9. Ankilozan Spondilitin etiyopatogenezi, klinik ve laboratuvar özellikleri, medikal tedavisi, solunum ve postür egzersizleri.
10. Omurilik yaralanmalarının oluşturduğu fiziksel ve psikolojik yetersizlikler, hastaların fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi, temel rehabilitasyon prensipleri.
11. Ortez kavramı, ortez tipleri ve kullanım endikasyonları; yardımcı yürüme cihazlarının kullanım endikasyonları, ölçülerinin alınma prensipleri, yardımcı yürüme cihazları ile yürüme paternleri.
Dersin İçeriği
FTR?nin önemi, tanımı ve rehabilitasyon hastasının değerlendirilmesi.
Kas iskelet sistem hastalıklarında semptomatoloji, anamnez alma, klinik değerlendirme ve kas iskelet sistemi muayenesi.
Omurga ağrıları, sık görülen üst ve alt ekstremite ağrıları.
Artritli hastaya yaklaşım, inflamatuvar ve noninflamatuvar hastalıkların ayırımı, artritlerin ayırıcı tanısı.
Osteoartrit, Osteoporoz, Ankilozan Spondilit, Romatoid Artrit hastalıkları, tedavisi ve rehabilitasyonu.
Omurilik hasarları ve rehabilitasyonu.
Ortezler ve yardımcı yürüme cihazları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
12
12
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
12
12
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
12
12
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
36
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
‘Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon stajı ders notları’’
(http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademikyapi/anablmdllr)
Diğer Kaynaklar
1.Kelley’s Textbook of Rheumatology. Sixth edition. Edit: Ruddy S, Harris ED, Sledge CB. 2001
2.Physical Medicine & Rehabilitation Principles and Practice Fourth edition. Edit: De Lisa. J.A, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.
3.Oğuz H, Dursun E, Dursun N, ed. Tıbbi Rehabilitasyon. Nobel Kitabevi, İstanbul 2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
4
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5