of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP548
Kardiyoloji
0.0
36.0
0.0
1.0
1.0
5. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1. Prof. Dr. Ercan Varol
2. Doç.Dr. Mustafa Karabacak
3. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aksoy
4. Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali Uysal
5. Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dersin Yardımcıları
1. Dr. Oğuz Aydın
2. Dr. Ahmet Peynirci
Dersin Amacı
Kalp hastalıkları konusunda genel bilgiler vermek: kalp hastasına yaklaşım, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler, kalp hastalıklarının acil ve sürekli tedavisi hususunda genel ve özellikli bilgiler sunmak.
Dersin Hedefleri
Kalp hastalıkları konusunda genel bilgiler vermek: kalp hastasına yaklaşım, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler, kalp hastalıklarının acil ve sürekli tedavisi hususunda genel ve özellikli bilgiler sunmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım
2. Ateroskleroz Patofizyolojisi.
3. Kronik İskemik Kalp Hastalığı
4. Kalp Yetmezliği.
5. Kardiyojenik Şok.
6. Akut Koroner Sendromlar.
7. Akut Akciğer Ödemi.
8. Konjenital Kalp Hastalıkları.
9. Akut Romatizmal Ateş.
10. Kardiyomiyopati ve miyokarditler
11. EKG.
12. Hipertansiyon.
13. Aritmiler ve Tedavisi.
14. Kalp Kapak hastalıkları.
15. Endokarditler.
16. Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR).
17. Kardiyovasküler sistemde sık kullanılan ilaçlar.
18. Perikart hastalıkları
19. Senkop Nedenleri.
20. Aort ve Büyük Damar Hastalıkları.
21. Kalp Hastalıkları ve Gebelik.
Dersin İçeriği
-Koroner kalp hastalığının risk değerlendirmesi, patofizyolojisi, risk faktörlerinin tanımlanması, klinik şekilleri, tedavisi, birincil ve ikincil koruma yöntemleri, sağ kalımın iyileştirilmesi.
-Kalp yetersizliğinin oluşum mekanizmaları, etyolojik nedenleri, tanı yöntemleri, tedavisi ve riskin değerlendirilmesi; kalp yetersizlikli hastaların kliniğe başvuru şekilleri ve acil tedavisi.
-Kalp grafiğinin yorumlanması, tanıdaki yeri, ritim ve ileti bozukluklarının tespiti ve tedavisi.
-Hipertansiyonun şiddetinin belirlenmesi, derecesine göre ve risk durumuna uygun tedavi prensiplerinin öğretilmesi
-Kalp kapak hastalıklarının türleri, tanı yöntemleri, takibi ve tedavi yaklaşımları.
-Aorta ve büyük damar hastalıklarının tanısı ve tedavisi.
-Gebelerde kalp hastalıklarının tespiti, özgün tedavi yaklaşımları ve takibi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
12
12
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
12
12
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
6
6
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
30
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.